0

Książkę praktyk odbierałem w marcu 2014 w specjalności „instalacje w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych”.

Na budowie praktyki mam od 2013 roku. Chciałem jednak zrobić uprawnienia o specjalności „kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym”. Wcześniej chyba takowych nie było. Po rozmowie z dyrektorem chciałem mieć uprawnienia związane z moją pracą.

Mogę teraz zmienić rodzaj specjalności? Czy muszę uzupełniać książkę praktyki zawodowej od 17 marca do okresu przejściowego, czy mogę od razu wypisać wszystko w zestawieniu zbiorczym?