Skip to main content

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej a eksploatacja górnicza

pytania i odpowiedziLista najczęściej zadawanych pytań związanych z egzaminem na uprawnienia budowlane, praktyką zawodową oraz wykształceniem i postępowaniem kwalifikacyjnym.

0
uprawnienia

Szanowny Panie.

Zamawiający w jednym z przetargów publicznych wymaga, aby kierownik budowy posiadał następujące uprawnienia:

„uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej uprawniające do kierowania robotami budowlanymi na terenach objętych wpływem eksploatacji górniczej”

Czy takie uprawnienia istnieją czy z automatu uprawnienia w specjalności drogowej bez ograniczeń uprawniają do kierowaniem robotami na terenach objętych wpływem eksploatacji górniczej?

Serdecznie dziękuję z góry za odpowiedź.

uprawnienia odpowiedział
  0
  uprawnienia

  W ustawie Prawo Budowlane określone zostały uprawnienia inżynieryjne drogowe ( do kierowania i/lub projektowania ).

  W rozporządzenia umożliwiają one:

  Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

  1. droga w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów

  2. droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust

  Nie umożliwiają one automatycznie wykonywania odpowiednich robót na terenach górniczych. ( które wymagają odrębnych uprawnień). Mówi o tym Ustawa Prawo Budowlane

  Art.2.
  1.Ustawy nie stosuje się do wyrobisk górniczych.
  2.Przepisy ustawy nie naruszają przepisów odrębnych, a w szczególności:
  1)prawa geologicznego i górniczego-w odniesieniu do obiektów budowlanych zakładów
  górniczych;

  uprawnienia odpowiedział