0

Szanowny Panie.

Zamawiający w jednym z przetargów publicznych wymaga, aby kierownik budowy posiadał następujące uprawnienia:

„uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej uprawniające do kierowania robotami budowlanymi na terenach objętych wpływem eksploatacji górniczej”

Czy takie uprawnienia istnieją czy z automatu uprawnienia w specjalności drogowej bez ograniczeń uprawniają do kierowaniem robotami na terenach objętych wpływem eksploatacji górniczej?

Serdecznie dziękuję z góry za odpowiedź.