Strona główna Uprawnienia budowlane dla jakich kierunków pokrewnych?

Uprawnienia budowlane dla jakich kierunków pokrewnych?

0
0 Comments

Ukończyłem technikum budowlane oraz studia inżynierskie geologii, czy mogę starać się o odbywanie praktyki a następnie o uprawnienia budowlane?

Answered question
0

Aktualnie w przypadku ukończenia studiów na kierunku geologia można starać się uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności wyburzeniowej.

Szczegóły odnośnie wymaganego wykształcenia i okresów praktyki można sprawdzić pod adresem:

https://uprawnieniabudowlane.pl/wymagane-wyksztalcenie-i-praktyka-zestawienie/

Edited answer
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.