Strona główna Uprawnienia budowlane branży sanitarnej

Uprawnienia budowlane branży sanitarnej

116 viewsPraktyka zawodowa
0
0 Comments

Mam dwa pytania:

1) Czy będąc asystentem inspektora nadzoru branży sanitarnej można otrzymać od niego podpis potwierdzenia odbycia praktyk na budowie?

2) Czy jeżeli pracuje na zasadzie działalności gospodarczej to jest to akceptowane w Izbach jako umowa?

Answered question
0
  1. W przypadku inspektora nadzoru inwestorskiego zapewne bez problemu można uzyskać taki podpis natomiast podstawową kwestią jest tutaj fakt, iż PIIB nie akceptuje praktyki pod kierownictwem inspektora nadzoru, gdyż według interpretacji pełni on jedynie funkcję kontrolną na budowie. Za faktyczną realizację robót odpowiada natomiast kierownik budowy lub kierownik robót. Więcej informacji tutaj.
  2. Akceptowalna jest każda forma umowy cywilno-prawnej jako podstawa do odbywania praktyki zawodowej, w tym także odbywanie praktyki w ramach własnej działalności gospodarczej.
Answered question