Strona główna Uprawnienia budowlane a specjalizacja na kierunku studiów

Uprawnienia budowlane a specjalizacja na kierunku studiów

0
0 Comments

Wymagane wykształcenie dla „Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych” to ukończenie studiów na kierunku inżynieria środowiska, ale czy są jakieś wskazania odnośnie specjalizacji ? Np. na Politechnice Łódzkiej są zarówno kierunki inżynieria środowiska-bezpieczeństwo przemysłowe oraz inżynieria środowiska- wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja. Czy po obu specjalizacjach można zdobyć uprawnienia budowlane ?

Changed status to publish
1

Aktualnie nie ma wymagań odnośnie specjalizacji. Liczy się tylko zgodność kierunku  z listą kierunków odpowiednich lub pokrewnych dla danego typu uprawnień zawartą w rozporządzeniu.

Trzeba mieć jednak na uwadze, iż przepisy mogą się zmienić a PIIB w 2017 roku przygotowała projekty ustaw, które m.in. zawierały zmiany w weryfikacji wykształcenia ( bardziej liczyły by się przedmioty na kierunku niż sama jego nazwa). Na chwile obecną projekt został ” zakopany” , natomiast studia trwają 5 lat.

Answered question