0
0 Comments

Wymagane wykształcenie dla „Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych” to ukończenie studiów na kierunku inżynieria środowiska, ale czy są jakieś wskazania odnośnie specjalizacji ? Np. na Politechnice Łódzkiej są zarówno kierunki inżynieria środowiska-bezpieczeństwo przemysłowe oraz inżynieria środowiska- wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja. Czy po obu specjalizacjach można zdobyć uprawnienia budowlane ?

Changed status to publish