0
  1. Czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą będzie zaliczona praktyka wykonawcza w specjalności konstrukcyjno-budowlanej na podstawie podpisanej umowy o bezpłatną praktykę zawodową wykonawczą z kierownikiem budowy jako Kierownikiem Praktyki (na okres przykładowo 15 miesięcy na czas prowadzenia prac budowlanych).Czy taka umowa może być podpisana jedynie z kierownikiem budowy czy musi być zawarta z firmą, która kierownika budowy zatrudnia (Kierownik zatrudniony w firmie wykonawczej na etat).