0
0 Comments

Witam
Skończyłem studia inżynierskie kierunek Informatyka, Specjalizacja Technologie sieciowe.
Moje pytanie jest takie czy jest taka możliwość przystąpienie do:
Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie,
gdyż z wymienionych kierunków pierwszego stopnia ukończenie studiów są: telekomunikacja, elektrotechnika, elektronika, elektronika i telekomunikacja, miernictwo elektryczne i telekomunikacja. Wyżej wymienione kierunki są zbliżone do mojego kierunku oraz mojej specjalizacji tym bardziej pracuję w telekomunikacji i chciałbym do takich uprawnień przystąpić o ile jest to możliwe.

Changed status to publish