Strona główna Technik elektronik

Technik elektronik

955 viewsWykształcenie i kwalifikacja
0

Witam.

Czy technik elektronik/automatyk może ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie , w specjalności sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych?

0

Niestety technik elektronik nie został wymieniony w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako odpowiednie wykształcenie dla wspomnianej przez Pana specjalności uprawnień: https://uprawnieniabudowlane.pl/wymagane-wyksztalcenie-i-praktyka-zestawienie/

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.