0

Witam.

Czy technik elektronik/automatyk może ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie , w specjalności sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych?