0

Czy po technikum budowlanym i uzyskaniu tytułu zawodowego technik budownictwa i kandydat do uprawnień budowlanych po ich zrealizowaniu będę mógł projektować budynki Czy tylko kierować Budowa w ograniczonym zakresie?

Changed status to publish