Strona główna Technik budownictwa a uprawnienia

Technik budownictwa a uprawnienia

92 wyświetleńPraktyka zawodowa
0

Czy jako technik budownictwa I kandydat do uprawnień budowlanych po ich zrealizowaniu będę mógł projektować budynki Czy tylko kierować Budowa W ograniczonym zakresie

0

Obecnie dla techników budownictwa dostępne są jedynie uprawnienia wykonawcze w ograniczonym zakresie w poszczególnych specjalnościach:

Wymagane wykształcenie i praktyka – zestawienie

Dla uprawnień projektowych, minimalne wykształcenie to I stopień studiów wyższych w odpowiedniej specjalności.