Skip to main content

Studia a uprawnienia

pytania i odpowiedziLista najczęściej zadawanych pytań związanych z egzaminem na uprawnienia budowlane, praktyką zawodową oraz wykształceniem i postępowaniem kwalifikacyjnym.

0
Patryk (gość)

Witam, książkę praktyk odbierałem na specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Dopiero w następnym tygodniu będę wpisywany na budowę. Studia skończone automatyka i robotyka 1 stopnia. Czytałem że teraz książki praktyk nie potrzebuje już.

Chce zacząć studia 2 stopnia elektrotechnika i tutaj pojawia się pytanie czy będę mi się liczyć praktyki na budowie na specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym?

uprawnienia odpowiedział
  0
  uprawnienia

  Kierunek elektrotechnika jest odpowiednim kierunkiem dla uzyskania uprawnień w specjalności inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym tak więc po jego ukończeniu będzie mógł się Pan o takie uprawnienia starać.

  Zgodnie z par. 3.3 Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:

  Do praktyki zawodowej zalicza się praktykę odbytą po ukończeniu trzeciego roku studiów wyższych, potwierdzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i wpisaną na listę członków izby.

  Przy czym rozporządzenie nie precyzuje, iż ukończony trzeci rok studiów musi być odpowiedni lub pokrewny danej specjalności w momencie rozpoczęcia praktyki.

  Oczywiście w momencie składania wniosku o uprawnienia wykształcenie na kierunku odpowiednim lub pokrewnym trzeba już posiadać.

  uprawnienia odpowiedział