0

Czy stanowisko w umowie o pracę dyskwalifikuje (kosztorysant budowlany) z zaliczenia praktyki budowlanej? Zaznaczam że pełniłem obowiązki inżyniera budowy czy kierownika robót i przebywałem na budowie, biorąc w niej czynny udział. Niestety poprzednia firma w której pracowałem prowadziła taką politykę pracy, jeżeli chodzi o stanowisko.Wszelkie wpisy do dziennika budowy dokonywał naturalnie kierownik robót z uprawnieniami.Kierownik budowy uzupełnił mi również praktyki z okresu pracy w ówczesnej firmie, oraz wyda zaświadczenie o pełnieniu obowiązków inżyniera.