0
0 Comments

Czy istnieją jakieś ograniczenia jeśli chodzi o zdobywaną praktykę zawodową, a stanowisko pracy wpisane w umowie o pracę? Chodzi dokładnie o to czy np. stanowisko projektanta zakłada, ze możne on zdobywać praktykę zawodową jedynie jako projektant, czy taka praktyka, będzie również mogłaby się odbywać na budowie jeśli taki projektant pełniłyby np. role inżyniera budowy, lub kierownika projektu?

Answered question