0

Witam,

Czy jeśli ukończyłem studnia II stopnia na kierunku budownictwo w specjalności budownictwo komunikacyjne, a mam udokumentowaną praktykę zawodową w specjalności konstrukcyjnej (praktyka na terenie zamkniętym) mogę się ubiegać o uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej? Czy izbą może weryfikować suplement dyplomu w zakresie przedmiotów pokrywających się w siatce nauczania ze specjalnością konstrukcyjną?