Skip to main content

Specjalność uprawnień

pytania i odpowiedziLista najczęściej zadawanych pytań związanych z egzaminem na uprawnienia budowlane, praktyką zawodową oraz wykształceniem i postępowaniem kwalifikacyjnym.

0
uprawnienia

Witam,

Czy jeśli ukończyłem studnia II stopnia na kierunku budownictwo w specjalności budownictwo komunikacyjne, a mam udokumentowaną praktykę zawodową w specjalności konstrukcyjnej (praktyka na terenie zamkniętym) mogę się ubiegać o uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej? Czy izbą może weryfikować suplement dyplomu w zakresie przedmiotów pokrywających się w siatce nauczania ze specjalnością konstrukcyjną?

uprawnienia odpowiedział
  0
  uprawnienia

  Na potrzeby procesu kwalifikacyjnego do uzyskania uprawnień budowlanych  nie ma znaczenie specjalność na studiach , a jedynie ukończony kierunek: https://uprawnieniabudowlane.pl/wymagane-wyksztalcenie-i-praktyka-zestawienie/

  Kierunek budownictwo jest odpowiednim kierunkiem dla zdobycia uprawnień konstrukcyjno-budowlanych.

  Pozostaje jeszcze kwestia czy studia I stopnia także zostały ukończone na kierunku budownictwo.

  uprawnienia odpowiedział