0

Posiadam uprawnienia ograniczone w danej specjalności, czy gdybym starał się o rozszerzenie uprawnień do pełnych, to praktykę muszę odbywać ponownie?