Skip to main content

Rozszerzenie uprawnień do nieograniczonych a ponowna praktyka

pytania i odpowiedziLista najczęściej zadawanych pytań związanych z egzaminem na uprawnienia budowlane, praktyką zawodową oraz wykształceniem i postępowaniem kwalifikacyjnym.

0
uprawnienia

Posiadam uprawnienia ograniczone w danej specjalności, czy gdybym starał się o rozszerzenie uprawnień do pełnych, to praktykę muszę odbywać ponownie?

uprawnienia odpowiedział
    0
    uprawnienia

    Zgodnie z artykułem 14 ust. 5 ustawy Prawo Budowlane: „do osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń, posiadających uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w tej specjalności, nie stosuje się przepisów ust. 3 pkt 1 lit. b i c, pkt 3 lit. b lub pkt 5 lit. b i c” ( dotyczących wymaganego okresu praktyki dla poszczególnych uprawnień).

    Tak więc nie będzie potrzeby ponownego odbywania praktyki do uprawnień nieograniczonych, pod warunkiem, iż opiekun pierwotnej praktyki posiadał uprawnienia nieograniczone.

    uprawnienia odpowiedział