Skip to main content

Różnice miedzy uprawnieniami w ograniczonym zakresie, a bez ograniczeń.

pytania i odpowiedziLista najczęściej zadawanych pytań związanych z egzaminem na uprawnienia budowlane, praktyką zawodową oraz wykształceniem i postępowaniem kwalifikacyjnym.

2781 wyświetleńWykształcenie i kwalifikacja

Jaka jest różnica między uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń a uprawnieniami do kierowania robotami w ograniczonym zakresie ? Nie mogę znaleźć dokładnej informacji na ten temat.

Szczegółowe różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami uprawnień budowlanych  zostały określone w Rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Dla każdej specjalności uprawnień, różnice są inne. Szczegółowo zostało to wyjaśnione tutaj: ZAKRES UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH