0

Witam

Ukończyłem studia I stopnia na kierunku Energetyka, zamierzam kontynuowac naukę na II stopniu studiów na kierunku Elektrotechnika, na podstawie informacji na stronie uprawnienia w zakresie sieci i instalacji elektrycznych  w oparciu o studia I stopnia mogę realizować w ograniczonym zakresie-docelowo interesują mnie w nieograniczonym ,pytanie jest  o to czy praktyka realizowana pod ograniczony zakres będzie możliwa „do wykorzystania” w celu zdobycia uprawnień bez ograniczeń w momencie ukończenia przezemnie wyżej wymienionych studiów II stopnia