0

Posiadam własną działalność gospodarczą zajmującą się Projektowaniem i Wykonawstwem Robót Budowlanych w zakresie sieci i instalacji sanitarnych (X), nie posiadając uprawnień. Współpracuje z osobą która również posiada własną działalność gospodarczą (Y) w tym samym zakresie i ma pełne uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi od 2 lat. Projekty wykonywane przeze mnie są przez tą osobę sprawdzane i podpisywane. W przypadku realizacji robót budowlanych przez firmę X jestem na stanowisku asystenta kierownika robót. Podobnie jest w przypadku wykonywania robót przez firmę Y. Mamy podpisaną umowę grzecznościową o współpracy obu firm przy projektowaniu i wykonawstwie robót budowlanych. Kim w takiej sytuacji jest osoba (Y)? Patronem czy Kierownikiem?