0
0 Comments

Czy praca w Zarządzie Dróg Powiatowych może zostać zaliczona na poczet praktyki zawodowej?
Praca polega m. in. na:
Koordynacji robót w pasie drogi ( polegająca raczej na wskazaniu miejsc, gdzie ma zostać coś odłożone, składowane). Decydujemy np. co nadaje się do ponownego użycia, a co nie. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi i pracowników podczas prowadzenia robót (Wprowadzenia zmian w organizacji ruchu). Odbiory częściowe robót ulegających zakryciu np. odbiór podbudowy i innych warstw konstrukcji. Odbiory końcowe (wskazywane elementów do poprawienia). Ciągła praca z dokumentacją projektową.
Dodatkowo jeśli np. nie ma materiału na daną warstwę konstrukcyjnej w obrębie naszej budowy, to zatwierdzamy warstwę inną zastępczą w porozumieniu z np. projektantem i kierownikiem budowy jako nieistotne zmiany.

Czy takie obowiązki mogą zostać zaliczone do praktyki w samorządzie terytorialnym? Oczywiście wszystko podpisane przed odpowiednich kierowników budowy z firm wykonawczych.

Answered question