Skip to main content

Praktyka a biurokracja

pytania i odpowiedziLista najczęściej zadawanych pytań związanych z egzaminem na uprawnienia budowlane, praktyką zawodową oraz wykształceniem i postępowaniem kwalifikacyjnym.

275 wyświetleńPraktyka zawodowa

Piszę z następującym zapytaniem. Czy będąc zatrudnionym jako inżynier budowy w firmie X, która miała podpisaną umowę współpracy z firmą Y i pracując jako inżynier budowy na budowach firmy Y jest możliwość wliczenia tego okresu w okres praktyki na budowie? Jednym zdaniem, czy koniecznym jest żeby firm, w której jest inżynier budowy zatrudniony bezpośrednio zajmowała się daną budową?

Nie mają znaczenia powiązania między firmami. Ważne by praktyka faktycznie była odbywana na budowie a jej zakres był zgodny z zakresem uprawnień o jakie się ubiegamy. Dodatkowo istotne aby odbywać ją pod kierownictwem osoby z odpowiednimi uprawnieniami.