0

Piszę z następującym zapytaniem. Czy będąc zatrudnionym jako inżynier budowy w firmie X, która miała podpisaną umowę współpracy z firmą Y i pracując jako inżynier budowy na budowach firmy Y jest możliwość wliczenia tego okresu w okres praktyki na budowie? Jednym zdaniem, czy koniecznym jest żeby firm, w której jest inżynier budowy zatrudniony bezpośrednio zajmowała się daną budową?