0

Witam,
Czy do zdobycia uprawnień wykonawczych wlicza się praca na budowie domów jednorodzinnych? Czy są jakieś ograniczenia co do kubatury obiektu bądź powierzchni zabudowy? Ewentualnie stopnia trudności prowadzonych robót