0

Czy należy załączać do dokumentów wymaganych do uprawnień budowlanych Izbę oraz zaświadczenie potwierdzone notarialnie opiekuna praktyki. Przecież jak załączamy aktualne ksero zaświadczenia to wiadomo że przynależy on do Izby w danym okresie czasu ile jest ważne zaświadczenie. W kserokopii przynależności do Izby jest również numer uprawnień więc można go zweryfikować w Izbie.