Strona główna Opiekun praktyki zawodowej pracujący w innej firmie

Opiekun praktyki zawodowej pracujący w innej firmie

1.01K viewsPraktyka zawodowa
0

Czy opiekun praktyki zawodowej musi być zatrudniony w tej samej firmie co kandydat odbywający praktykę?

0

Obowiązujące przepisy ( Prawo Budowlane , rozporządzenie w/s samodzielnych funkcji technicznych) nie nakładają takiego obowiązku, by kandydat ubiegający się o uprawnienia i opiekun jego praktyki byli zatrudnieni w tej samej firmie.  Ważne natomiast by opiekun praktyki posiadał odpowiednie uprawnienia, był członkiem Izby, a przebieg praktyki był zgodny z wymaganym w rozporządzeniu.