0

Czy opiekun praktyki zawodowej musi być zatrudniony w tej samej firmie co kandydat odbywający praktykę?