Skip to main content

Opiekun praktyki zawodowej pracujący w innej firmie

pytania i odpowiedziLista najczęściej zadawanych pytań związanych z egzaminem na uprawnienia budowlane, praktyką zawodową oraz wykształceniem i postępowaniem kwalifikacyjnym.

300 wyświetleńPraktyka zawodowa

Czy opiekun praktyki zawodowej musi być zatrudniony w tej samej firmie co kandydat odbywający praktykę?

Obowiązujące przepisy ( Prawo Budowlane , rozporządzenie w/s samodzielnych funkcji technicznych) nie nakładają takiego obowiązku, by kandydat ubiegający się o uprawnienia i opiekun jego praktyki byli zatrudnieni w tej samej firmie.  Ważne natomiast by opiekun praktyki posiadał odpowiednie uprawnienia, był członkiem Izby, a przebieg praktyki był zgodny z wymaganym w rozporządzeniu.