Strona główna Opiekun praktyki z uprawnieniami ograniczonymi

Opiekun praktyki z uprawnieniami ograniczonymi

920 viewsPraktyka zawodowa
0

Czy konieczne jest aby opiekun praktyki zawodowej posiadał uprawnienia nieograniczone w specjalności, o którą się ubiegam. Czy też dopuszczalne są także uprawnienia ograniczone?

0

Aktualnie przepisy wskazują aby opiekun praktyki posiadał odpowiednie uprawnienia, do tych o które ubiega się kandydat. Oznacza to więc, że gdy ubiegamy się o uprawnienia ograniczone, to nasz opiekun może mieć także uprawnienia ograniczone. Oczywiście, w takim przypadku uprawnienia nieograniczone także są uznawane.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.