0

Czy konieczne jest aby opiekun praktyki zawodowej posiadał uprawnienia nieograniczone w specjalności, o którą się ubiegam. Czy też dopuszczalne są także uprawnienia ograniczone?