Skip to main content

Opiekun praktyk

pytania i odpowiedziLista najczęściej zadawanych pytań związanych z egzaminem na uprawnienia budowlane, praktyką zawodową oraz wykształceniem i postępowaniem kwalifikacyjnym.

210 wyświetleńPraktyka zawodowa

Czy jeśli posiadam tytuł magistra inżyniera, to opiekunem praktyki może być osoba z tytułem technika budowlanego, która posiada uprawnienia? I czy jeśli ta osoba ma uprawnienia w zakresie ograniczonym to czy ja mogę ubiegać się o takie w zkresie nieograniczonym, czy też tylko ograniczonym?

Zakres uprawnień musi być odpowiedni uprawnieniom o jakie się ubiegamy. Tak więc dla uprawnień bez ograniczeń, kierownik praktyki powinien także takie posiadać.

Ponadto technicy z uprawnieniami zdobytymi wg starych przepisów ( przykładowo na podstawie rozporządzenia z 1974 roku), posiadający uprawnienia „do wszystkiego” w danej specjalności także nie są akceptowani jako kierownicy praktyki zawodowej.