Strona główna Opiekun praktyk

Opiekun praktyk

759 viewsPraktyka zawodowa
0

Czy jeśli posiadam tytuł magistra inżyniera, to opiekunem praktyki może być osoba z tytułem technika budowlanego, która posiada uprawnienia? I czy jeśli ta osoba ma uprawnienia w zakresie ograniczonym to czy ja mogę ubiegać się o takie w zkresie nieograniczonym, czy też tylko ograniczonym?

0

Zakres uprawnień musi być odpowiedni uprawnieniom o jakie się ubiegamy. Tak więc dla uprawnień bez ograniczeń, kierownik praktyki powinien także takie posiadać.

Ponadto technicy z uprawnieniami zdobytymi wg starych przepisów ( przykładowo na podstawie rozporządzenia z 1974 roku), posiadający uprawnienia „do wszystkiego” w danej specjalności także nie są akceptowani jako kierownicy praktyki zawodowej.