0

Czy jeśli posiadam tytuł magistra inżyniera, to opiekunem praktyki może być osoba z tytułem technika budowlanego, która posiada uprawnienia? I czy jeśli ta osoba ma uprawnienia w zakresie ograniczonym to czy ja mogę ubiegać się o takie w zkresie nieograniczonym, czy też tylko ograniczonym?