0

Witam.

Pracuję w firmie na pełnym etacie, umowa o pracę. Firma jest inwestorem wielu inwestycji. Chciałbym odbyć praktykę zawodową, jako inżynier budowy, u jednego z wykonawców. Umowa na wykonanie zadania przewidziana jest na 2 lata. Oczywiście nie zamierzam się zwalniać z obecnej firmy w celu zatrudnienia u owego wykonawcy. Wykonawca ma swojego kierownika budowy, który będzie moim opiekunem.

Jak formalnie powinno się to odbyć. Co muszę wpisać w zestawieniu zbiorczym, w oknie „Forma odbywania praktyki”? Ma to się odbyć w formie jakiegoś oddelegowania? Jeśli tak, to czy trzeba jakoś to udokumentować przed komisją egzaminacyjną? Czy wystarczy że wpisane zostanie tam oddelegowanie do danej firmy.

Dzięki

Pozdrawiam