0

Dzień dobry,

Pracuję w przedsiębiorstwie wod-kan, posiadam podpisaną umowę o pracę na pełny etat. Ukończyłem studia II stopnia na kierunku Inżynierii Środowiska.

W naszej firmie przeprowadzana jest modernizacja oczyszczalni ścieków, więc prace wykonywane na terenie budowy są z zakresu zarówno specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, jak i w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (kierunek pokrewny, uprawnienia do kierowania robotami w ograniczonym zakresie).

Jak w takim wypadku rozliczać ilość godzin odbytych przy praktyce zawodowej? Wedle własnego uznania, jednakże nie więcej niż 8h dziennie, mimo iż czas pracy wykracza poza 8h?

Ponadto, jestem zatrudniony w firmie, która jest inwestorem powyższej inwestycji, jako specjalista ds. technicznych, jednakże realizuję na budowie obowiązki inżyniera budowy (co nie jest spisane odrębną umową). Czy forma zatrudnienia będzie prawidłowa w wypadku rozliczenia czasu praktyki? Po nowelizacji nie ma już książek praktyk, a oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej jasno wskazuje na to, iż wystarczy pełnić funkcję techniczną na budowie i musi występować stosunek pracy.

Z góry dziękuję za udzieloną pomoc.