0
0 Comments

Mam pytanie w jaki sposób wypełniać zbiorcze zestawienie praktyki jeżeli jednocześnie firma prowadziła kilka budów, które nachodziły na siebie czasowo. Tygodnie z kolumny łącznej ilości odbytej praktyki w tym przypadku sumować się raczej nie mogą. Mam w ten sposób odbytą praktykę z okresu ostatnich czterech lat pod jednym kierownikiem na 12 budowach (głównie domy jednorodzinne i przebudowy).

Answered question