Skip to main content

Forma dodatkowego zatrudnienia poza pracą na etacie

pytania i odpowiedziLista najczęściej zadawanych pytań związanych z egzaminem na uprawnienia budowlane, praktyką zawodową oraz wykształceniem i postępowaniem kwalifikacyjnym.

343 wyświetleńPraktyka zawodowa

Pracuje w firmie na umowę o pracę ale chciałbym pracować dodatkowo na budowie aby zdobyć uprawnienia. Jaką formę zatrudnienia podjąć i wpisywać do oświadczenie gdy praca ta nie bedzie moim wynagrodzeniem tylko i wyłącznie zdobywaniem doświadczenia na budowie oraz mój opiekun nie posiada swojej firmy budowlanej tylko jest kierownikiem budowy na danej budowie

Przepisy budowlane nie nakładają obowiązku określonej formy umowy w celu odbycia praktyki zawodowej. Przykładowo formą taką może to być umowa zlecenie bez wynagrodzenia, umowa bezpłatnego stażu  ( być może są też inne, ale to już zależy od kwestii formalno-podatkowych). Co ważne umowa taka powinna być sporządzona na piśmie oraz powinna być w niej określona pracochłonność w godzinach.

Nie ma natomiast znaczenia stosunek pracy między opiekunem praktyki a praktykantem ( może on nawet nie pracować w tej samej firmie). Ważne jedynie by spełniał wymagania opiekuna praktyki zawodowej.