0

Witam,

Składam podanie o przystąpienie do egzaminu w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej wykonawczej bez ograniczeń.
1. Mam pytanie czy Państwa zdaniem dana praktyka zostanie zakwalifikowana. Prowadziłem budowę która nie była na pozwolenie na budowę ponieważ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z góry narzucił remont kamienicy ze wględu na jej zły stan techniczny. Wydał opinię z usterkami do usunięcia i na podstawie tego przez zarządcę został sporządzony projekt i na podstawie tego projektu były prowadzone roboty pod nadzorem kierownika budowy. Został sporządzony również dziennik roboczy nie był niestety zarejestrowany w którym wpisywał się konstruktor, kierownik budowy i inspektor nadzoru ze strony inwestora. Moje pytanie czy taka decyzja bez pozwolenia a tylko i wyłącznie z decyzją PINB na remont kamienicy będzie brana pod uwagę?
2. W międzyczasie prowadzone były również roboty tytuł ” Remont pomieszczeń wraz z montażem instalacji sanitarnych i elektrycznych dla potrzeb Zakładu Fizjologii” na te zadanie zostało wydane pozwolenie na budowę. Były to prace jak w tytule remontowe ( GK, płytki, malowanie) które my jako podwykonawcy wykonywaliśmy a mój kierownik był wtedy wpisany jako kierownik robót . Czy ta praktyka ma szansę zostać uwzględniona ?