Strona główna Czy tylko nazwa Kierunku się liczy?

Czy tylko nazwa Kierunku się liczy?

Rozwiązane205 viewsWykształcenie i kwalifikacja
0
0 Comments

Dzień Dobry

Ukończyłem studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej w 2008r na kierunku Automatyka i Robotyka, specjalność Automatyka Przemysłowa.
Przez cały okres od ukończenia studiów do dnia dzisiejszego pracuję zawodowo jako elektryk, automatyk.
Wykonałem kilkadziesiąt projektów wykonawczych i powykonawczych, usilnie współpracuję z biurem projektowym (które może wystawić opinie). Czy mimo to aby przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane: specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: w zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, muszę ponownie udać się na 2 letnie studia?

Czy może mogę zrobić, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Przecież podczas studiów, przynajmniej moich, kierunek elektrotechnika i automatyka miały łączone zajęcia? Różnica w przedmiotach prawie żadna.

Pozdrawiam

Question is closed for new answers.
Selected answer as best
0

Aktualnie niestety podstawowym kryterium weryfikującym wykształcenie kandydata jest zgodność kierunku z tymi wymienionymi w rozporządzeniu. Weryfikacja odbywa się poprzez porównanie nazwy kierunków.

Rozporządzenie co prawda dopuszcza jako alternatywę analizę przedmiotów na kierunku oraz porównywanie punktacji ECTS, dla kierunków innych niż wymienione w rozporządzeniu, natomiast jest to procedura niestandardowa i tak naprawdę jej wynik jest nieprzewidywalny.

Proponuje udać się na dyżur członka OKK w swojej izbie, razem z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie i zadać pytanie. Niekiedy niestety odpowiedzi są bardzo ogólnikowe i jedynym sposobem jest złożenie dokumentów kwalifikacyjnych, co wiąże się już z kosztami.

Selected answer as best
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.