Strona główna Czy osoba podpisująca (poświadczająca) odbycie praktyki zawodowej musi być zatrudniona w tej samej firmie co osoba odbywająca praktykę?

Czy osoba podpisująca (poświadczająca) odbycie praktyki zawodowej musi być zatrudniona w tej samej firmie co osoba odbywająca praktykę?

854 viewsPraktyka zawodowa
0

Czy osoba podpisująca (poświadczająca) odbycie praktyki zawodowej musi być zatrudniona w tej samej firmie co osoba odbywająca praktykę? W odpowiedzi na takie pytanie w WOIIB otrzymałem odpowiedź: Osoba będąca opiekunem praktyki powinna być Pana bezpośrednim przełożonym. Projektant uprawniony współpracuje z naszą firmą, nie jest w niej zatrudniony i czy w takim razie może podpisywać moją praktykę?

0

Nie, nie musi być zatrudniona w tej samej firmie.

Chodzi tutaj o fakt, iż taka osoba powinna bezpośrednio nadzorować wykonywane przez Pana obowiązki oraz je wydawać. Tak by w sposób rzetelny kierować praktyką oraz na końcu ją właściwie ocenić.