0

Czy osoba podpisująca (poświadczająca) odbycie praktyki zawodowej musi być zatrudniona w tej samej firmie co osoba odbywająca praktykę? W odpowiedzi na takie pytanie w WOIIB otrzymałem odpowiedź: Osoba będąca opiekunem praktyki powinna być Pana bezpośrednim przełożonym. Projektant uprawniony współpracuje z naszą firmą, nie jest w niej zatrudniony i czy w takim razie może podpisywać moją praktykę?