Skip to main content
Usuń filtry
Rok
Izba
Specjalność
Rodzaj

Pytania

Wyświetlono 1 do 15 z 1834 pytań

# Pyt id Data Rok Izba Specjalnosc Rodzaj Odp id Pytanie Odpowiedź Opcje
1 1 2017-10-30 2012 mazowiecka hydrotechniczne projektowe 1 Jakie prawa ma projektant
2 1 2017-10-30 2012 mazowiecka hydrotechniczne projektowe 2 Odzież robocza kiedy przysługuje
3 1 2017-10-30 2012 mazowiecka hydrotechniczne projektowe 3 Badanie podłoża gruntowego na każdym etapie budowy
4 1 2017-10-30 2012 mazowiecka hydrotechniczne projektowe 4 Badania nasypu rodzaje badań
5 1 2017-10-30 2012 mazowiecka hydrotechniczne projektowe 5 Zasady wykonywania narzutu za budowlą upustową o piętrzeniu do 1 m
6 1 2017-10-30 2012 mazowiecka hydrotechniczne projektowe 6 Wymagania betonu hydrotechnicznego ,transport i na co zwrócić uwagę
7 1 2017-10-30 2012 mazowiecka hydrotechniczne projektowe 7 Kontrola wałów po 5-ciu latach -badania geotechniczne
8 1 2017-10-30 2012 mazowiecka hydrotechniczne projektowe 8 Okładziny na skarpie z kamienia w potoku rzeki.
9 2 2017-10-30 2012 mazowiecka instalacje sanitarne projektowe 9 Wymień organy geodezyjne
10 2 2017-10-30 2012 mazowiecka instalacje sanitarne projektowe 10 Z jakim wyprzedzeniem inspektor pracy zawiadamia kierownika budowy o kontroli
11 2 2017-10-30 2012 mazowiecka instalacje sanitarne projektowe 11 Zadania inspektora nadzoru
12 2 2017-10-30 2012 mazowiecka instalacje sanitarne projektowe 12 Co to jest kompensacja na sieciach ciepłowniczych i kształty
13 2 2017-10-30 2012 mazowiecka instalacje sanitarne projektowe 13 Po co stosujemy zawory bezpieczeństwa na sieciach ciepłowniczych
14 2 2017-10-30 2012 mazowiecka instalacje sanitarne projektowe 14 Do czego służy przepustnica w wentylacji.
15 3 2017-10-30 2012 wielkopolska konstrukcyjno-budowlane wykonawcze 15 Strop filigran