Program Uprawnienia Budowlane 2019 przeznaczony jest dla kandydatów przygotowujących się do egzaminu na uprawnienia budowlane w każdej specjalności. Program Uprawnienia Budowlane umożliwia przyswojenie i sprawdzenie znajomości aktów prawnych, skracając tym samym czas poświęcony na naukę i znacznie usprawniając jej proces. Testy w programie Uprawnienia Budowlane jako uzupełnienie nauki, polecamy także kandydatom ubiegającym się o uprawnienia architektoniczne.

Na egzaminie testowym na uprawnienia budowlane wymagana jest znajomość kilkudziesięciu ustaw i rozporządzeń, często bardzo obszernych. Przygotowywanie się w sposób tradycyjny przez czytanie/ zapamiętywanie jest wysoce nieefektywne i czasochłonne, a często prowadzi jedynie do zniechęcenia. Z programem Uprawnienia Budowlane przejdziesz przez proces egzaminacyjny szybko i bezproblemowo.

UWAGA! – Aktualizacja programu – WIOSNA / LATO 2019
Program Uprawnienia Budowlane został zaktualizowany do wymagań PIIB na sesję WIOSNA 2019 oraz wymagań IARP na sesję LATO 2019

Najlepszy program na uprawnienia budowlane

 • Program uprawnienia budowlane posiada dwa niezależne tryby pracy: „NAUKA” oraz „EGZAMIN” ,które ułatwiają szybką naukę i sprawdzanie wiedzy.
 • Możliwość wyboru dowolnej liczby aktów do nauki lub działów oraz sortowanie wg wymaganego stopnia znajomości
 • Szybkie zapamiętywanie dzięki funkcji „PYTAJ DO SKUTKU” oraz podpowiedziom do każdego pytania
 • Przegląd odpowiedzi, szczegółowe statystyki i historia wyników na wykresach
 • Unikalna baza pytań i odpowiedzi, duża powtarzalność na egzaminach sięgająca nawet 90%
 • Bezpłatne i nieograniczone aktualizacje programu w okresie obowiązywania licencji.
 • Każdy użytkownik otrzymuje aktualny zestaw ponad 3200 pytań na EGZAMIN USTNY z ostatnich 6 lat, z możliwością filtrowania wg rodzaju i specjalności oraz Izby (PIIB)
 • Program Uprawnienia Budowlane działa lokalnie na komputerze użytkownika i nie wymaga dostępu do internetu co gwarantuje szybkość działania

Wybór rodzaju uprawnień i specjalności

Program Uprawnienia Budowlane umożliwia wybór konkretnego rodzaju uprawnień budowlanych oraz specjalności co pozwala ograniczyć ilość aktów prawnych do przyswojenia do jedynie tych wymaganych przez Izbę. Program zawiera pytania ze wszystkich rodzajów uprawnień budowlanych oraz architektonicznych.

Tryb nauki

W tym trybie w programie wyświetlane są losowo pytania z wybranych aktów prawnych. Po wybraniu odpowiedzi automatycznie jest ona weryfikowana a rezultat wyświetlany na ekranie, co pozwala na wzrokowe zapamiętanie prawidłowej odpowiedzi. Dzięki eksponowaniu odpowiedzi oraz czytelnym komunikatom wizualnym, wiedza przyswajana jest niezwykle szybko.

Wybór aktów prawnych do nauki

Użytkownik ma możliwość jednoczesnego wyboru dowolnej liczby aktów prawnych do nauki. Dla wygody w programie zostały one pogrupowane w działy zgodnie z listą wymagań PIIB. Jednocześnie wyświetlana jest liczba wszystkich pytań oraz udzielonych odpowiedzi dla każdej pozycji oraz suma w poszczególnych działach.

Inteligentne podpowiedzi do pytań

Do każdego pytania zawartego w bazie, program wyświetla przypisany mu artykuł/paragraf aktu prawnego. Dodatkowo najważniejsze fragmenty związane z pytaniem lub odpowiedziami są podświetlane, co pozwala użytkownikowi zarówno znać kontekst pytania jak i wzrokowo szybko zapamiętać prawidłową odpowiedź.

Pytaj do skutku

Funkcja PYTAJ DO SKUTKU umożliwia powtórne wyświetlenie pytań, na które udzielono błędnej odpowiedzi. Pytania powtarzane są tak długo, aż wszystkie odpowiedzi w danym akcie prawnym będą poprawne. Usprawnia to znacznie proces nauki, gdyż pozwala użytkownikowi skupić się tylko na pytaniach sprawiających problemy i szybko wyeliminować popełniane błędy.

Statystyki

Na każdym etapie nauki program Uprawnienia Budowlane umożliwia wyświetlenie szczegółowego podsumowania pokazującego liczbę pytań w danym akcie prawnym, liczbę udzielonych odpowiedzi, liczbę poprawnych, błędnych odpowiedzi oraz postęp i wynik w procentach.

Wykresy

Program Uprawnienia Budowlane automatycznie zapamiętuje wyniki poprzednich testów. Wyniki następnie można wyświetlić na wykresach i obserwować postępy w nauce dla poszczególnych aktów prawnych, działów jak i całościowo.

 

Podgląd odpowiedzi

Na każdym etapie nauki użytkownik ma możliwość podglądu udzielonych odpowiedzi. Program  może wskazać wszystkie odpowiedzi, tylko poprawne, bądź tylko błędne. Dodatkowo odpowiedzi pogrupowano według konkretnego aktu prawnego.

Tryb egzamin – testy na uprawnienia budowlane

W tym trybie użytkownik ma możliwość sprawdzenia swojej wiedzy zdobytej podczas nauki. Warunki egzaminu, takie jak liczba pytań, dobór ich zakresu, czas trwania oraz wymagany poziom do zaliczenia testu zostały dobrane w oparciu o Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane opublikowany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Umożliwia do bardzo dokładne sprawdzenie i ocenę stopnia swojego przygotowania do egzaminu testowego na uprawnienia budowlane.

Po zakończonym egzaminie użytkownik otrzymuje komunikat o jego wyniku, czasie trwania oraz ma możliwość szczegółowego przeglądu wszystkich udzielonych pytań i odpowiedzi.

Wyniki przeprowadzonych egzaminów na uprawnienia budowlane są bieżąco są zapisywane oraz jest możliwość ich podglądu na czytelnych wykresach.

Pytania zawarte w bazie programu do nauki

Program Uprawnienia Budowlane umożliwia sprawdzenie i przyswojenie wiedzy z 97 aktów prawnych wymaganych na egzaminie na uprawnienia budowlane przeprowadzanym przez PIIB oraz IARP. W bazie programu dostępne jest ponad 2661  pytań opracowanych przez specjalistów posiadających uprawnienia budowlane.

 • Prawo Budowlane
 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Przepisy budowlane BHP
 • Przepisy branżowe

Dodatkowe nigdzie nie publikowane pytania z egzaminów na uprawnienia budowlane:

 • Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – 16 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – 175 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych – 11 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – 30 pytań
 • Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – 14 pytań
 • Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – 8 pytań
 • Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny – 6 pytań
 • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego – 35 pytań
 • Wiele innych przepisów branżowych

Lista aktów prawnych i liczba pytań dostępnych w programie Uprawnienia Budowlane: POBIERZ

Stan prawny pytań zawartych w programie

Przed każdym egzaminem Polska Izba Inżynierów Budownictwa publikuje na swej stronie internetowej listę aktów prawnych, których znajomość będzie wymagana na egzaminie na uprawnienia budowlane w danej sesji egzaminacyjnej. Ponadto na tej liście przy każdej ustawie znajduje się stan prawny, który będzie obowiązywał.

Przykładowo, dla Ustawy Prawo Budowlane:

 • Jednolity tekst – Dz.U.13.1409
 • Zmiany – Dz.U.14.40 art.57, Dz.U.14.768 art.1, Dz.U.14.822. art.3, Dz.U.14.1133

Aktualny stan prawny: WIOSNA 2019

 • Lista opublikowana przez PIIB na egzamin na uprawnienia budowlane Wiosna 2019 – POBIERZ
 • Lista opublikowana przez IARP na egzamin na uprawnienia architektoniczne Lato 2019 – POBIERZ

Lista aktów prawnych zawarta w programie – POBIERZ

Aktualizacje programu Uprawnienia Budowlane

Program Uprawnienia Budowlane aktualizowany jest dwa razy w roku, tuż po ogłoszeniu przez PIIB ustaw obowiązujących na najbliższym egzaminie oraz ich wymaganego stanu prawnego.

Aktualizacje programu są darmowe w okresie 1 roku od daty zakupu licencji.

Instrukcję aktualizacji programu znajdziesz TUTAJ
Informacja o terminach i zakresach ostatnich aktualizacji SPRAWDŹ

Uprawnienia budowlane – prezentacja możliwości programu

TRYB NAUKI

TRYB EGZAMINU (TESTY)

Wersja DEMO

Zapraszamy do pobierania i testowania programu Uprawnienia Budowlane w wersji demonstracyjnej. Wersja testowa oferuje pełną funkcjonalność. Jedyną różnicą jest błędne wyświetlanie prawidłowych odpowiedzi

Pobierz

Pełna wersja programu Uprawnienia Budowlane

Dokonaj zakupu

Wybór produktu/usługi:
Rodzaj licencji:Liczba sztuk:

Licencja podstawowa – na pierwsze stanowisko

[Windows] – Cena: 130zł brutto

Licencja dodatkowa – na kolejne stanowiska

[Windows] – Cena: 85zł brutto
Dodatkowo polecamy:

Licencja Android – promocja 2 w 1

[Android] – Cena: 70zł brutto – dla posiadaczy wersji na komputer ( warunki promocji )

Opracowanie Akty Prawne

egzamin na Uprawnienia Budowlane – Cena: 50zł brutto [ szczegóły ]
Dane kupującego:


Forma płatności:

Wystaw fakturę VAT

Dane do faktury VAT:
Akceptuję regulamin oraz umowę licencyjną

promocja2w1

Koniecznie sprawdź przed zakupem

Instrukcja i licencja programu

 • Umowa licencyjna na użytkowanie –  program Uprawnienia Budowlane – POBIERZ
 • Instrukcja obsługi – Uprawnienia Budowlane program do nauki- SPRAWDŹ

Pytania i problemy związane z programem należy zgłaszać pod adresem: kontakt@uprawnieniabudowlane.pl

Wymagania programu

 • System operacyjny Windows
 • Działająca wersja DEMO programu
 • Microsoft NET Framework 4 ( jeżeli nie ma, program automatycznie go zainstaluje)
 • Do instalacji oraz aktywacji program Uprawnienia Budowlane wymaga połączenia z internetem

Warunki zakupu

 • Przed zakupem licencji na użytkowanie programu Uprawnienia Budowlane należy koniecznie zainstalować i przetestować program w wersji DEMO
 • Zakup licencji na użytkowanie programu Uprawnienia Budowlane oznacza akceptację warunków umowy licencyjnej, regulaminu sprzedaży oraz regulaminu świadczenia pomocy technicznej
 • Faktury wystawiane są na żądanie Klienta i przesyłane w formie elektronicznej
 • Po wpłacie otrzymasz unikalny numer licencji, który przekształci program w wersji DEMO do wersji PEŁNEJ

Dotpay

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Umożliwia to szybkie i bezpieczne przeprowadzenie transakcji. Dzięki temu użytkownik ma możliwość pobrania pliku natychmiast po dokonaniu wpłaty ( w przypadku płatności kartą bądź e-przelewem). Dla płatności realizowanych zwykłym przelewem, przekazem pocztowym, z sieci Moje Rachunki bądź Zapłać w Żabce plik wysyłany jest mailem po zarejestrowaniu wpłaty na koncie zgodnie z regulaminem sprzedaży.
Najdogodniejszy sposób płatności można wybrać po kliknięciu na przycisk Wykonaj przelew. Preferowany sposób to e-przelew lub płatność kartą.

128 KOMENTARZE

 1. Pytanie dotyczące programu.
  Jedna licencja oznacza że program mogę zainstalować na jednym komputerze, a żeby korzystać z drugiego laptopa to już muszę dokupić dodatkową licencję? Nie chodzi mi o jednoczesne używanie programu ale możliwość używania programu z różnych miejsc w ramach mojego indywidualnego hasło i loginu?
  Mam dwa komputery jeden w domu drugi w pracy i czy jak zdecyduję się na zakup i zainstalowanie programu na domowych komputerze to w pracy tez będę mógł korzystać z programu?

  • Program jest instalowany na komputerze a licencja przypisywana jest do konkretnego stanowiska komputerowego. Dzięki temu działa szybko oraz nie wymaga dostępu to internetu.

 2. Witam,
  w wykazie przepisów opublikowanych przez PIIB w pozycji 1 wyszczególniono ustawę PB Dz. U. 16.290, która obowiązywała do 2017-06-05. Obecnie obowiązującym aktem jest ustawa PB Dz.U. 2017 poz. 1332.

  Która wersja ustawy jest obowiązująca na egzaminie ta wyszczególniona przez PIIB w zestawieniu, czy obecnie obowiązująca zgodnie ze stanem prawnym?

  • Teoretycznie obowiązuje Dz.U. 2017 poz. 1332 ( taki też został uwzględniony w programie), choć tak naprawdę zmiany między tymi przepisami są kosmetyczne.

  • Oczywiście aktualizacja się pojawi, czekamy jak na razie na ogłoszenie wymagań przez PIIB na egzamin jesień 2017. Zwykle publikacja następuje na koniec sierpnia/ początek września.
   Aktualizacje programu są natomiast bezpłatne przez 1 rok od momentu jego zakupu.

 3. Witam,

  Do nauki na uprawnienia budowlane wybrałem Wasz program, jednak z uwagi na mocno okrojony zakres prawa budowlanego, brak pytań z zakresu prawa wodnego, tylko 3 pytania z zakresu prawa zamówień publicznych zdecydowałem się na wykupienie dodatkowego programu od konkurencji, który te rzeczy miał bardziej dopracowane, jednak funkcjonalność tego drugiego programy była o wiele gorsza ze względu na brak przeglądu pytań po rozwiązaniu testu. Tak więc oprócz wyżej wymienionego zakresu – korzystałem z Waszego programu. Uprawnienia do przodu, polecam do nauki.

 4. Izba łódzka, uprawnienia projektowo-wykonawcze bez ograniczeń instalacje sanitarne. Na egzaminie powtórzyło się ok. 75% pytań z programu, z czego większość miała identyczną formę, natomiast w niektórych wyraźnie został zmieniony szyk zdania lub odpowiedzi, ew. pozmieniane wartości odpowiedzi, ale bez problemu można było się domyśleć o które pytanie chodzi. Trafiło się przynajmniej kilka trudnych pytań których próżno szukać w programie i z tego co się orientowałem po egzaminie, mało kto odpowiedział na nie poprawnie. Miałem wynik 77/90, więc jestem zadowolony.

  Jeśli chodzi o sam program, ma przyjemną szatę graficzną i działa bardzo sprawnie. Napotkałem pojedyncze błędy w odpowiedziach, odrobinę błędów ortograficznych i bardzo dużo błędów interpunkcyjnych (brak przecinków, podwójne spacje i czasami brak polskich znaków). Na szczęście w nauce to nie przeszkadza. Autorom proponuję podzielić pytania z Rozporządzenia 75 na kilka mniejszy podgrup, ponieważ ciężko przyswoić ponad 500 pytań z jednego aktu prawnego „na raz”. Poza tym, szczerze polecam program ponieważ baza pytań jest wyjątkowo duża i tryb „pytaj do skutku” jest bardzo pomocny! Ani trochę nie żałuję wydanych pieniędzy.

  • Program został sprawdzony i nie zawiera wirusów. Dodatkowo plik instalacyjny pobierany jest bezpiecznym połączeniem https.

   Avast w przypadku nowych plików ( które jeszcze w odpowiedniej ilości nie zostały pobrane przez innych użytkowników Avasta) domyślnie wskazuje zagrożenie DRep.

   Proponujemy dodać wyjątek bezpieczeństwa w opcjach antywirusa.

   • Dostaliśmy właśnie informacje z biura Avasta, iż nasz program został dodany do bezpiecznej listy ( whitelist) i przy następnej aktualizacji bazy wirusów błąd nie powinien się już pojawiać

 5. Uprawnienia telekomunikacyjne do kierowania w ograniczonym zakresie. Pisemny i ustny zaliczony. Na 45 pytań 36 widziałem wcześniej dzięki programowi. Także wynik 40/45. Program polecam. Najlepiej rozwiązywać testy jednocześnie sięgając do ustaw czytając całość zagadnienia.

 6. Witam. Drogowe do kierowania BO izba Łódzka.
  Pisemny zaliczony program przydatny uwagi poprzednika (Krzyska) od programu słuszne. brakło mi aktów pod pytaniem.
  Ustny: TEORIA: jakie kary przewiduje PB, warstwa ścieralna co to i jakie masy można stosować, odwodnienie drogi, warstwa ścieralna z cienkiego BA na zimno. Praktyka: ścieżka rowerowa z BA po kolej, stabilizacja Rm=2,5 MPa technologia wykonania,omów sposób wykonania podbudowy z BA o gr. 17 cm, oznakowanie tymczasowe od projektu do wprowadzenia-etapy.

 7. Program oczywiście przydatny i bardzo dobry. Jedyne co poleciłbym autorowi do wprowadzenia to:

  – możliwość zaznaczania podczas nauki pytań które sprawiają dużą trudność, aby zostały one umieszczane w osobnej bazie. Dzięki temu można by zrobić mix pytań ze wszystkich ustaw, które sprawiają największe kłopoty i odpytywać się już tylko z nich.

  – możliwość zaznaczania kilku ustaw z których program ma zadawać pytania. Na chwilę obecna możemy się odpytywać z 1 ustawy na raz.

  – Możliwość cofania pytania. Czasami w trybie auto pytanie przeleci, a chciałoby się jeszcze dłużej przeanalizować odpowiedź.

 8. Architektura; projektowanie bez ograniczeń, Małopolska. Zdałem zarówno pisemny jak i ustny, choć kosztowało mnie to sporo nerwów. Na teście powtórzyło się około 80% pytań z testów dotyczących PB, WT, KPA. Niestety pojawiło się też około 10-12 pytań z bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na budowie, z czego kompletnie nie byłem przygotowany, a baza pytań w programie tego nie obejmuje. Na szczęście połowę z tych pytań dało się wziąć na logikę. Generalnie program pomaga się przygotować do testu, choć dobrze byłoby uaktualnić bazę pytań.

 9. Polecam w 100% zakup tego programu. Na 75 pytań powtórzyło mi się 55 pytań. Zdawałem wykonawcze bez ograniczeń instalacje sanitarne.

 10. Dla mnie ważne było to, że ten program nie wymagał dostępu do internetu przez co nie byłem uwiązany no i też działał szybko i nie zacinał.

  Kolega kupił jakiś inny niby super program online ( działający w przeglądarce internetowej ) niby na wszystkim ale przez to, że łączył się co pytanie z serwerem strasznie zamulał. Szczególnie przed egzaminem gdy więcej osób chciało się uczyć, serwery wysiadały a on został z niczym.

 11. 20.11.2015 zdawałem egzamin na uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń ( 75 pytań ), przygotowywałem się tylko przy użyciu w/w programu przez tydzień po kilka aktów prawnych dziennie + powtórki. W efekcie czego opanowałem ponad 1700 pytań. Egzamin pisemny zdany z wynikiem 66 pkt na 75 pkt. Naprawdę polecam ten program, nowe funkcje tj. egzamin rewelka ( po wcześniejszej nauce poszczególnych aktów ). Polecam.

 12. Hej,
  Jestem po egzaminie (Konstrukcje budowlane, wykonawcze, bez ograniczeń) Zdawałem w Krakowie (małopolska okręgowa izba inżynierów budownictwa) Jeśli chodzi o program – moim zdaniem powtórzyło się około 60% pytań 100% to samo co w programie, ponadto uważam, że około 20% pytań było delikatnie pozmienianych – komisja zmieniała np liczby na słowa (w programie było 14 dni a na egzaminie czternaście dni) dla wzrokowców to trochę miesza się w głowie. Ja osobiście ani jeden raz nie przeczytałem Warunków technicznych, Prawa budowlanego i KPA. Uczyłem się przed 7 dni przed egzaminem codziennie od 9:00 do około 24 – 1:00 w nocy (miałem urlop) ale to było do znudzenia. Jak bym miał jeszcze raz to zrobić to bym zaczął miesiąc wcześniej codziennie po 200 pytań. Polecam lecieć działami do momentu aż nie uzyska się 90-100%. Moim zdaniem opcja pytaj do skutku nie pomaga tak bardzo jak przejście wszystkich pytań i później kolejne ich przejście i kolejne z jednego zakresu (rozporządzenia, działu). Jak masz już około 100% w dziale przechodzisz do następnego i tak aż zrobisz wszystkie.. Dla autora programu polecił bym podział działu WT – jest tam 494 pytania i ciężko to opanować – podzielił bym to na minimum 3 poddziały.. Jak już skończycie to sugeruje 2 razy przelecieć w trybie mieszanym wszystkie pytania (około 4 dni). jak już to zrobicie wróćcie do trybu dział po dziale – i bierzcie opcję do skutku, jak przerobicie wszystkie to zacznijcie rozwiązywać testy (próbne egzaminy). Moja podpowiedź – po każdym przerobionym dziale i około 2 razy dziennie róbcie sobie próbne egzaminy – na początku będziecie mieli wyniki około 40pyt / 75pyt. później będzie powyżej 57. Ja miałem max 69/75.
  Po przerobionym dziale i egzaminie wejdzie sobie w przegląd poprawnych pytań i odpowiedzi i starajcie się czytać pytanie i poprawną odpowiedź – to naprawdę dużo daje!!! 🙂 No cóż jak coś odpisujcie na mój komentarz, ja uczę się do ustnego który mam jutro (23.11.2015r.) OCZYWIŚCIE POLECAM PROGRAM. ZDAŁEM :):):)

 13. Polecam program, pomógł w przygotowaniach. Egzamin Małopolska: około 60 pytań identycznych, 10 z aktów które obejmuje baza program, 5 z poza zakresu bazy programu.

 14. Jestem świeżo po egzaminie (projektowanie bez ogr.- instalacje sanitarne). Program polecam w 100% Na egzaminie pytania powtórzyły się w 85%. Oczywiście wynik pozytywny 🙂 Dodatkowo mogę powiedzieć że osoba która stukała się wyłącznie z rozporządzeń i ustaw nie zdała egzaminu. Warto zainwestować te parę groszy, a twórcom programu chciałem podziękować ponieważ w kieszeni pozostało mi 3 tys (tyle kosztuje kurs przygotowawczy przynajmniej w Łodzi). Teraz ustny… przydała by się jeszcze taka pomoc na tą drugą część egzaminu oczywiście w mojej specjalności.

 15. Właśnie uczę się na egzamin w sesji jesiennej, i powiem że już po jednym rozwiązywaniu trybu Nauki przeszedłem na Egzamin i są efekty szczególnie po opcji „pytaj do skutku”. Program jest naprawdę super ale mam jedną uwagę, czy nie dało by rady aby odpowiedzi się mieszały za każdym razem jak powtarza się pytanie albo rozwiązuje od nowa? Bo jak wracamy do pytania w którym nie wiedzieliśmy nic odpowiedź jest w tym samym miejscu co ułatwia zapamiętywanie ale na teście może być inaczej. Ale tak czy owak program jest super.

 16. Witam, ARCH. proj bez ograniczeń. (Opole) czerwiec 2015. Piszę, bo mało tu komentarzy dla architektów. Podtrzymuje opinie ok. 70% pytań się powtarza. Samo robienie testów nie nauczy nas do ustnego, ale łatwiej jest zapamiętać te wszystkie śmieszne odległości, szerokości i wysokości. Pod tym kątem polecam, do ustnego wystraczyło mi przeczytanie 2-krotnie WT/PB/BHP, Kpa raz ze zrozumieniem plus testy. ok. 2 tyg nauki przed egzaminem, ostro (5h dziennie), wcześniej tylko wieczorami 20-22. (praca_rodzina, nie dało się inaczej).
  Ustne pytania dziwne, dużo rysowania: szkice kuchni w zakładzie gastronimcznej, sala operacyjna w banku, problemy techniczne ogrodzeń (to moje), rysowanie schodów, pochylni. Dodatkowo miałem pytania o karte informacyjna przedsiewziecia, oraz tryb udzielania zamówień publicznych. Inni mieli wentylacje mech. w garażach, o kominach, drgoach pożarowych itp itd. Ogólnie trzeba wiedzieć gdzie co jest. Miałem swoje materiały podrukowane, ale w sumie wystaczył mi ogólnodostepny laptopik na którym był zainstalowany LEX.
  Życzę wszystkim powodzenia1111idę pić.

 17. Jestem po egzaminie pisemnym IS PW, zaliczonym pozytywnie w dużej mierze dzięki programowi. Moja subiektywna opinia:
  – na egzaminie pojawiło się około 80% pytań z testu (moim zdaniem dużo lepsza skuteczność w porównaniu z konkurencją, rozmawiałem na ten temat z ludzmi bezpośrednio po egzaminie),
  – tym razem pojawiło się sporo pytań z odpadów i składowisk odpadów (w teście ich brakowało)
  P.S. W teście brakuje okienka w którym będzie wyświetlany akt prawny dotyczący aktualnie zadawanego pytania. Jesli to poprawicie to program będzie naprawdę bezkonkurencyjny.
  … a teraz szykuim na ustny 🙂 pozdro

 18. WSTĘP
  Obiecałem sobie napisać poniższy mini poradnik po tym, jak usłyszałem takie oto dwa zdania:
  Pracodawca przed egzaminem: „Masz 2 tygodnie urlopu na przygotowanie się do egzaminu – ja zdałem, to i ty zdasz!” oraz słowa kolegi po oblanym egzaminie: „Słuchaj, w 3 tygodnie na pewno nie opanujesz materiału”. Jedno i drugie zdanie można uznać za prawdę w takim samym stopniu jak i fałsz. Wszystko zależy od metodyki przygotowywania się oraz indywidualnego podejścia do samego egzaminu. Na pewno można się prześlizgnąć i zdać po 2 tygodniach jeśli ktoś jest odważny, ma szczęście i wielki łeb, ale równie dobrze można oblać po miesiącu szczerej, ale nieefektywnej nauki. Zaczynamy!

  Istnieją 2 opcje przygotowania się do egzaminu
  1) Uczciwe
  2) „po łebkach”

  reszta w pliku wordowskim na moim chomiku

  • Zacznę od końca, czyli od metody nr 2 w bardzo dużym skrócie:
   – kupujemy programy komputerowe z bazą pytań testowych (np. uprawnienia budowlane.pl);
   – uczymy się odpowiedzi na pamięć bardzo intensywnie – kilka dni pod rząd;
   – odświeżamy całą wiedzę ze studiów z zakresu praktycznych zagadnień wykonawczych oraz konstrukcyjnych (w oparciu o zrozumienie zagadnień);
   – odświeżamy wszelkie zagadnienia praktyczne i konstrukcyjne dotyczące wszelkich robót i procesów ujętych i wpisanych w naszą książkę praktyki.

   O ile egzamin pisemny da się zdać po szybkiej i intensywnej nauce z programami komputerowymi (jeżeli mamy szczęście i trafimy na dobry zestaw pytań), o tyle egzamin ustny to loteria* i tylko nasza wiedza i umiejętności praktyczne zadecydują o wyniku egzaminu. Nie warto ryzykować czasu i pieniędzy dla tak dużego ryzyka niepowodzenia.

   *dotyczy osób nieprzygotowanych

  • PODSUMOWANIE
   Zdanie egzaminu pisemnego to formalność, pod warunkiem, że poświęcimy odpowiednio dużo czasu i sił na rzetelną naukę budowlanych biblii. Pytania powtarzają się, ale co roku jest większa lub mniejsza ilość pytań nowych lub sformułowanych w nowy sposób. Nauka pytań z programem da nam pewność znajomości odpowiedzi na 40-70% pytań, zaś uczciwa nauka poprzez czytanie ze zrozumieniem treści aktów da nam pewność, że wybrniemy z odpowiedziami na całą resztę nowych pytań i przezwyciężymy element zaskoczenia czy to drogą eliminacji, pamięcią wzrokową, czystą wiedzą czy logiką. Pamiętajmy też, że ciężka nauka będzie pomocna od momentu, kiedy rozpoczniemy pełnić samodzielne funkcje. Dzięki rzetelnej nauce będziemy mogli szybko odnaleźć poszukiwane zagadnienia (będziemy wiedzieć gdzie je w ogóle szukać), ale nie oszukujmy się, że zapamiętamy wartości, wielkości i wytyczne do końca życia. Grunt to być w pełni świadomym swoich obowiązków, odpowiedzialności i sytuacji na budowie generujących konsekwencje, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia!

   Zdaliśmy egzamin pisemny. Egzamin ustny może odbyć się tego samego dnia lub kilka dni po nim. Jeżeli 3 tygodnie nauki norm do egzaminu ustnego odbyliśmy rzetelnie – możemy spać spokojnie i liczyć na pozytywny wynik całości.

   *w sesji jesiennej 2014 na egzaminie pisemnym nie było pytań z aktów pobocznych, czyli: dróg, kolei, budowli morskich, mało było z warunków technicznych, zaś przytłaczająca ilość pytań stanowił zakres BHP. Oczywiście standardowo sporo było z prawa budowlanego. Rok wcześniej zaś na egzaminie do uprawnień wykonawczych – konstrukcyjnych trafiła się duża ilość pytań z dróg.

  • Egzamin pisemny konstrukcyjno-budowlane wykonawcze b/o 15 maja 2015r. Podsumowanie z mojej strony jest takie: 3 – krotne przeczytanie PB, WT, BHP(ogólne, transportowe, roboty budowlane), KPA czyli dokładnie jak wyżej koledzy pisali. Następnie wałkowanie pytań z programu aż do znudzenia. W moim przypadku było to 7- krotne rozwiązanie całej bazy z programu. Za 6 i 7 razem robiłem już dosłownie kilka błędów na 1724 pytania co dawało jakieś 99,7 %. Na początku wiadomo rozwiązywanie wg aktów, potem koniecznie wszystkie pytania wymieszane bo właśnie w tej formie będą na egzaminie. Na egzaminie rozwiązałem w pierwszej kolejności pytania które były w bazie programu, policzyłem i wyszło 60 pytań, co daje 80%. Pozostałe 15 pytań na logikę bądź drogą eliminacji głupich odpowiedzi. Z dostępnego czasu 115 minut wykorzystałem może 35-40min. Także nie taki diabeł straszny. Wynik pozytywny.

 19. Witam
  Na uprawnienia drogowe bez ograniczeń zdawałam w Szczecinie – udało sie:)
  Program rewelacyjny – 80% pytań było na teście. Co do ustnego, to komisja bardzo sympatyczna, cierpliwa i niestresująca. Nie oblewała nikogo specjalnie. Pytania:
  1. Z jakiego powodu właściwy organ może nakazać przeprowadzenie kontroli obiektu budowlanego?
  2.Z jakich powodów właściciel / zarządca / użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzenia napraw w obiekcie budowlanym?
  3. Zadania nadzoru BHP.
  4. Jakie wody należą do właściciela działki – chodziło o wody stojące, deszczówka, woda, za którą zapłacił właściciel – z wodociagu
  5. dot. Normy – średnice ziaren poszczególnych gruntów – np piadek drobny itd. Jakie kruszywo do podbudowy pomocniczej itd
  6.Ścieki na drogach poza zabudowaniami – temat rzeka
  7.Wymienić elementy drogi w zależności od jej klasy – jezdnia, chodniki, pobocza, pasy awaryjne itd
  8. Praktyczne – drogi klasy S wszystko na ich temat- przekrój poprzeczny, jak budować nasypy itd.

  Polecam nie zostawiać nauki na 2-3 tyg przed, tylko zacząć chociaż z miesięcznym wyprzedzeniem. Robić testy do bólu – z czasem juz nawet nie czyta się do końca pytań. Do tego nie omijać rozporządzeń.Norm przyznam szczerze nie przegladałam, ale udało mi się znaleźć w normach komisji to, co potrzebowałam. Przeczytac chociaż raz rozporządzenia i duzo zaznaczać bo pozniej na egzaminie jest bardzo mało czasu, wiec lepiej jest miec dobrze wszystko pokładane. Nie polecam nauki tylko z testów.
  Powodzenia wszystkim, którzy będą przystepować do kolejnej sesji.

 20. Opolska Izba Inżynierów, sesja jesień 2014 uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do projektowania bez ograniczeń – egzamin zdany! Program baaardzo pomocny, szybko się uczy, pytania praktycznie identyczne – ALE – nie radzę bazować tylko i wyłącznie na programie, aczkolwiek jest duża szansa, że ucząc się tylko z niego zda się. Pytania żywcem z bazy programu w ilości ok 55/75 czyli prawie na „styk” (potrzeba 57 prawidłowych). Warto poczytać prawo budowlane, warunki techniczne, bhp, KPA. W tym roku sporo pytań z ochrony środowiska, odpadów i bhp ogólnego (min. ubezpieczenia). Skomentuję może od razu ustny, bo sam szukałem o nim informacji i z tym było różnie. Wg mojego odczucia ustny dużo trudniejszy od pisemnego, bardzo mało czasu na przygotowanie się (25 min), trzeba mieć dobrze opanowane i pozaznaczane co gdzie jest. Sama konkretna odpowiedź na wylosowane pytania w zupełności nie wystarcza, oprócz tego pojawia się wiele pytań „około” związanych z danym zagadnieniem, trzeba się mocno orientować. Komisja przyjazna, ale wymagająca i dociekliwa. W moim przypadku pytania min – wzmacnianie słupów murowanych; schematy, obciążenia i obliczanie ścian murowanych; rodzaje więźby dachowej w zależności od rozpiętości (tutaj oprócz wymienienia zgodnie z pytaniem dodatkowo prośba komisji o dokładne omówienie jednej wskazanej przez komisję); stężenia dachowe w hali o konkretnie podanych wymiarach – rozrysowań i omówić zasady, współczynnik wyboczeniowy, obciążenia, praca stężeń; belki podsuwnicowe i estakady z suwnicami – kombinacje obciążeń, siły od suwnicy; ustalanie kategorii geotechnicznych; dokumenty wymagane do pozwolenia na użytkowanie po nieistotnych zmianach w projekcie budowlanym. Suwnice były częste na ustnym, inni mieli też min. spoiny w murach – grubości i odchyłki, łączniki w drewnie itp. Trzeba solidnie przeglądnąć i przypomnieć normy, tok postępowania przy wymiarowaniu 🙂 na szczęście już za mną i to z sukcesem, powodzenia wszystkim przyszłym zdającym!

 21. Śląska Izba Inżynierów, sesja jesienna 2014 branża sanitarna – egzamin zdany . Polecam program do nauki, bardzo przystępna forma przyswajania wiedzy. Na egzaminie powtórzyło się ok 70% pytań. W programie brakuje pytań z ustawy o gospodarce odpadami, BHP przy budowie i eksploatacji sieci gazowych i stosunkowo mało jest pytań dotyczących warunków technicznych dla sieci gazowych. Na pewno oprócz uczenia się testów z programu trzeba przeczytać prawo budowlane, warunki, techniczne, BHP I KPA. Powodzenia

 22. Witam. Tak jak inni chcę się podzielić się swoimi wspomnieniami. A więc zaczynamy, Podlaska Izba Inżynierów Białystok listopad 2014, uprawnienia wykonawcze instalacje sanitarne bez ograniczeń. Swoją naukę zacząłem 11 dni przed egzaminem pisemnym, pierwsze 6 dni tylko czytałem ustawy, a ostatnie 5 dni tylko i wyłącznie testy z tego programu. Starczyło, ale na styk. Otrzymałem 57/75, ale nie miałem ich super opanowanych (2100pytań), ale też wiem, że kilka co wiedziałem to pomyliłem, generalnie sam program wystarczył więc do zdania pisemnego, ale przeczytałem ze zrozumieniem PB, WT budynków sieci gazowych, obiektów rolnych, obiekty kolejowe, KPA, KC, OŚ, i dosłownie z tego i tylko tego miałem pytania na egzaminie. Generalnie ok 50-55 pytań było z tego programu, ok 5 pytań było zmienionych, a reszta inna szczególnie z ochrony środowiska i sieci gzowych. Nie polecam tak krótkiej nauki jak u mnie, tydzień więcej i byłoby o wiele lepiej, minimum 3 tygodnie ale takich wolne od pracy i kujesz od 7 do 23, weźcie se to do serca bo musisz to umieć!!. Co do ustnego, 8 pytań, w tym 4 z praktyki, a jedno było takie naprawdę z praktyki wykonawczej lub projektowej, projektowe to jakieś zadanko przyłącze do narysowania omówienia można było mieć w zasadzie jakie miałeś materiały w domu, to i te miałem, ale czas..skrócony teraz do 25minut pozwoli ci znaleźć maksymalnie odp na 3 pytania. Pytań na ustnym jest 8, na 6 wiedziałem, na 2 znalazłem z Norm. Moje pytania z ustnego:
  1- co powinien zawierać plan BIOZ (str tyt cz opisowa cz rys) i to wsio, 2 – kiedy gdzie nie można stosować instalacji gazowej gdy gaz jest cięższy od powietrza (piwnica bo może gromadzić się na dole i iść do kratek kan), 3- jaka musi być powierzchnia przewodów spal dymowych wentylacyjnych(chodziło, że musi być odporna na temp, nie może się rozszerzać itp), 4 – jak powinny być wyprowadzone wyloty kanałów dymowych spalinowych wentylacyjnych na dachu o spadku 10st, że np. dymowe do wylotu komina i 0,6m od kalenicy – z Normy, i teraz pytania z praktyki, 5 – rodzaje studni kanalizacyjnych, jakie są z czego zrobione i co robią (PVC PP PE betonowe, żelbetowe, GRP, zmiany kierunku, przepływowe, włazowe, niewłazowe, 6-jakie są zabezpieczenia wykopów (czyli szalunki systemowe i grodzice stalowe ścianka szczelna), 7- montaż separatora na kanale deszczowym( podłoże: że podbudowa z chudziaka B10do wyrównania, później B30 30cm i tutaj zatopione zbrojenie, i montujemy nasz betonowy sep, na górę płyta dociążając,a jak sep stalowy to dodatkowo pasy i kotwy by nie wypłynął gdy duży poziom wód gruntowych), 8 – to było zadanie: rura DN300 wykop 0,9m głębokości grunt niespoisty jak będzie wykonywał taki kanał, czyli szerokość wykopu jakie ściany i czy z szalunkiem czy bez.

  • Do Adam S.
   Widze że miałeś 4 pytania z praktyki z sieci zewnętrznych.
   Czy ty wylosowałeś taki zestaw pytania i czy miałeś praktykę głównie na sieciach i komisja zadaje pytania z praktyki?

   • Pytanie z sieci kanalizacyjnych to były w kopertach. Ogólnie losujesz sobie 3 koperty. Razem te 8 pytań. Miałem praktykę głównie na sieciach. Ale to różnie z tym bywało. Stres większy na ustnym, ale wiadomo, pierw zdać trzeba pisemny.

 23. Witam, slask, specjalnosc konstrukcyjno-budowlana do kierow. robotami bez ograniczen. Dzis po pisemnym – do przodu 65/75. Do testu uczylem sie wylacznie przy uzyciu programu i moje spostrzezenia takie: 1.) mysle ze warto wydac te pare zlotych, gdyz pokrylo sie okolo 65-70% pytan, 2.) nie bardzo mialem pomysl jak sie zabrac do nauki a po odpaleniu programu jakos to poszlo 3.) szkoda ze nie ma opcji drukowania ale jak ktos sie uprze to i z tym klopotem jakos sie upora 4.) przydalaby sie opcja mozliwosci rozwiazywania testow w formie zblizonej do egzaminu badz archiwalnych. Reasumujac zainwestowane pare zlotych sie oplacilo, teraz czas na ustny w sumie nie mam jeszcze pomyslu jak sie teraz za to zabrac takze gdyby ktos mial jakies sugestie to smialo. Milego zakuwania i powodzenia na ustnym

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here