Do uzgodnień i konsultacji publicznych trafił właśnie kolejny projekt ustawy o inżynierach budownictwa. Nie wnosi on dużych zmian względem tego co było już wcześniej znane natomiast, uzgodnienia wskazują, iż wprowadzenie zmian jest już bliskie.
Przypominamy więc istotne zmiany w stosunku do stanu obecnego.

Zmiany w praktyce zawodowej

Praktyka zawodowa powinna spełniać kryteria określone w standardach praktyki zawodowej

Standardy te określi Krajowa Rada Izby PIIB i na dzień dzisiejszy nie są znane. Natomiast należy spodziewać się, iż nie każda praktyka która na dzień dzisiejszy jest zaliczana, zostanie zaliczona po wejściu w życie nowych przepisów. Przypomnijmy, iż aktualnie nie ma, żadnych wytycznych w przepisach odnośnie samego odbywania praktyki, a ostateczna decyzja o zaliczaniu praktyki kandydata należy do komisji kwalifikacyjnej PIIB. Z jednej strony będzie to utrudnienie, natomiast z drugiej powstaną przynajmniej wcześniej znane zasady jakie czynności można do danej praktyki zaliczyć

Nowe znaczenie patrona praktyki

W nowych przepisach patron praktyki zawodowej staje się kierownikiem praktyki. A dotychczasowa możliwość odbywania praktyki pod patronatem zostanie zlikwidowana. Zadaniem patrona będzie przygotowanie kandydata do zawodu inżyniera budownictwa. Bardzo istotną zmianą będzie wymaganie 5 letniego posiadania uprawnień budowlanych w zakresie zgodnym z zakresem uprawnień o jakie ubiega się jego podopieczny. Jest to więc racjonalne uzasadnienie nabycia właściwego doświadczenia zawodowego przez patrona, przed umożliwieniem mu możliwości oceniania i szkolenia innych przyszłych inżynierów. Przypomnijmy, iż dzisiaj osoba która uzyskała uprawnienia i jest członkiem izby może „popisywać praktykę” beż żadnych przeszkód od razu.

Obowiązek rejestracji praktyki zawodowej

Rozpoczęcie praktyki zawodowej będzie możliwe dopiero po dokonaniu wpisu kandydata na listę praktykantów, którą będzie prowadzić właściwa okręgowa izba inżynierów budownictwa. Praktykantowi będą przysługiwać prawa i obowiązki, które określi izba. Jak na razie nie są one znane.
Potwierdzanie praktyki będzie odbywać się na dotychczasowych zasadach, na podstawie oświadczenia patrona praktyki.

Kiedy zmiany wejdą w życie

Zmiany wejdą w życie z dniem wejścia w życie wspomnianej ustawy. Natomiast według przepisów przejściowych dołączonych do ustawy, wszystkie postępowania kwalifikacyjne oraz rozpoczęte praktyki zawodowe przed wejściem w życie ustawy odbywać się będą na dotychczasowych zasadach. Wszystkim, którzy się zastanawiają nad zrobieniem uprawnień zalecamy więc pełną mobilizacje.

 

Z całym projektem ustawy o inżynierach budownictwa można zapoznać się tutaj.

Jak zwykle przypominamy, iż zmiany mają aktualnie status planowanych, natomiast w przypadku podejmowana decyzji o rozpoczęciu praktyki lub rozpoczęciu studiów budowlanych warto się z nimi zapoznać

3 KOMENTARZE

    • Z tą praktyką projektową to raczej zły przykład, gdyż PIIB nie zalicza projektów wykonawczych do praktyki zawodowej.
      Tutaj informacja dostępna na stronie lubuskiej OIIB -> „Uwaga. Wykonywanie projektu wykonawczego nie jest zaliczane do praktyki na uprawnienia budowlane w zakresie projektowania. (stanowisko PIIB i orzecznictwo WSA m.in. wyrok VI SA/Wa 600/14)”

  1. co z praktyką jeśli dana budowa/przebudowa posiada tylko zgłoszenie na przebudowę? Np termomodernizacje budynków użyteczności publicznej? Wymagana jest osoba z uprawnieniami lecz nie podlega pozwoleniu. Czy taki obiekt mogę zaliczyć do praktyki?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here