Aktualny na rok 2014 tekst ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

[tlt_infopanel id=”818″]

Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:
[tlt_list type=”bullet-4″]
[tlt_list_item] przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych [/tlt_list_item]
[tlt_list_item] przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych w pkt 1 [/tlt_list_item]
[tlt_list_item] w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między organami i podmiotami, o których mowa w pkt 2 [/tlt_list_item]
[tlt_list_item] w sprawach wydawania zaświadczeń [/tlt_list_item]
[/tlt_list]

[tlt_header important=”3″]Polecamy również[/tlt_header]
[tlt_features type=”2″ category=”komplet” layout=”100″]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here