Odpowiedz na: Podpis uprawnionego

Uprawnienia budowlane Fora Praktyka zawodowa Podpis uprawnionego Odpowiedz na: Podpis uprawnionego

#9134
uprawnienia
Opiekun forum

Uprawnienia kierownika praktyki powinny być taki same jak te o jakie się ubiegamy. Dodatkowo zakres praktyki powinien także odpowiadać zakresowi planowanych uprawnień.
Tak więc w tym przypadku nie ma możliwości odbycia praktyki do uprawnień hydrotechnicznych.