Reply To: Zaliczenie czasu praktyk

Strona główna Forums Praktyka zawodowa Zaliczenie czasu praktyk Reply To: Zaliczenie czasu praktyk

#6355

Nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań w obowiązujących przepisach. Ważne by spełniał wymagania dotyczące kierownika praktyki oraz najlepiej aby był wpisany w dziennik budowy, gdyż niektóre izby tego wymagają ( pomimo tego, iż aktualne przepisy nic na ten temat nie mówią).