Odpowiedz na: Zawód a uprawnienia

Uprawnienia budowlane Forum Praktyka zawodowa Zawód a uprawnienia Odpowiedz na: Zawód a uprawnienia

#5540
uprawnienia
Opiekun forum

Do praktyki zawodowej można zaliczyć jedynie wykonywanie czynności w biurze projektowym lub na budowie bezpośrednio związane ze specjalnością uprawnień budowlanych o jakie się ubiegamy.
W przypadku pracy na stanowisku inżyniera budowy w odpowiedniej specjalności zaliczenie praktyki zawodowej jest możliwe jeżeli jej zakres był odpowiedni do specjalności oraz sama praktyka była nadzorowana przez kierownika z odpowiednimi uprawnieniami.
W przypadku pracy na stanowisku operatora biogazowni powyższe warunki są niemożliwe do spełnienia, tak więc taka praktyka najprawdopodobniej nie zostanie zaliczona.