Odpowiedz na: Zawód a uprawnienia

Strona główna Fora Praktyka zawodowa Zawód a uprawnienia Odpowiedz na: Zawód a uprawnienia

#5540 Odpowiedź

Do praktyki zawodowej można zaliczyć jedynie wykonywanie czynności w biurze projektowym lub na budowie bezpośrednio związane ze specjalnością uprawnień budowlanych o jakie się ubiegamy.
W przypadku pracy na stanowisku inżyniera budowy w odpowiedniej specjalności zaliczenie praktyki zawodowej jest możliwe jeżeli jej zakres był odpowiedni do specjalności oraz sama praktyka była nadzorowana przez kierownika z odpowiednimi uprawnieniami.
W przypadku pracy na stanowisku operatora biogazowni powyższe warunki są niemożliwe do spełnienia, tak więc taka praktyka najprawdopodobniej nie zostanie zaliczona.