Odpowiedz na: Kierownik Budowy czy Robót

Strona główna Fora Praktyka zawodowa Kierownik Budowy czy Robót Odpowiedz na: Kierownik Budowy czy Robót

#5434 Odpowiedź

Zakres praktyki zawodowej powinien być zgodny z zakresem uprawnień budowlanych o jakie ubiega się kandydat.
Tak więc w przypadku uprawnień drogowych odpowiednią będzie osoba sprawująca na budowie samodzielną funkcję techniczną w zakresie budowy dróg.