Odpowiedz na: Rozliczenie praktyki zawodowej do uprawnień

Uprawnienia budowlane Forum Praktyka zawodowa Rozliczenie praktyki zawodowej do uprawnień Odpowiedz na: Rozliczenie praktyki zawodowej do uprawnień

#11307
uprawnienia
Opiekun forum

Do uzyskania uprawnień elektrycznych projektowo-wykonawczych bez ograniczeń odpowiednim kierunkiem wg rozporządzenia jest m.in elektronika. Kierunek energetyka umożliwia jedynie ubieganie się o uprawnienia w zakresie ograniczonym.
Pomimo tego, iż rozporządzenie mówi o jedynie ukończeniu studiów na odpowiednim kierunku studiów II stopnia, izba może wymagać zgodności studiów I i II stopnia lub uzupełnienia różnic programowych.

To samo dotyczy terminów rozpoczęcia praktyki. W rozporządzeniu jest mowa o ukończeniu III roku studiów ( więc nawet nie muszą to być studia techniczne ). W praktyce jednak izby wymagają by kierunek był zgodny z uprawnieniami o jakie się ubiegamy. Tak więc bezpieczniej będzie zaliczać taką praktykę zawodową dopiero po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku elektronika.