Odpowiedz na: Uprawnienia budowlane a stanowisko

Uprawnienia budowlane Fora Praktyka zawodowa Uprawnienia budowlane a stanowisko Odpowiedz na: Uprawnienia budowlane a stanowisko

#10820
uprawnienia
Opiekun forum

Pod względem zakresu prac obowiązki inżyniera budowy jak i kierownika robót mogą być takie same, więc jeżeli pozostałe wymagania odnośnie praktyki zostaną spełnione to praktyka powinna zostać zaliczona.
Z informacji, które docierają do Nas wynika jednak, iż niektóre izby inżynierów pouczają kandydatów o braku możliwości kierowania robotami budowlanymi bez posiadania uprawnień. Nie wiadomo jednak jaki to ma wpływ na zaliczenie takiej praktyki zawodowej.