Odpowiedz na: Okres praktyki zawodowej.

Uprawnienia budowlane Fora Praktyka zawodowa Okres praktyki zawodowej. Odpowiedz na: Okres praktyki zawodowej.

#10788
uprawnienia
Opiekun forum

O ile w przypadku praktyki wykonawczej na budowie jest możliwość połączenia specjalności architektonicznej oraz konstrukcyjno-budowlanej, tak w przypadku praktyki projektowej nie ma już takiej możliwości.
Zakresy praktyki zawodowej zdecydowanie się w tym przypadku różnią – wykonywane są inne czynności zawodowe oraz o czym trzeba pamiętać różni są także kierownicy praktyki. Jeden z nich powinien mieć uprawnienia w specjalności architektonicznej , a drugi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Jeżeli nawet uda się znaleźć takiego kierownika posiadającego odpowiednie uprawnienia w obu specjalnościach to ze względu na zakres i tak praktyka projektowa musi być odbywana oddzielnie.
Proszę pamiętać, iż powyższe uprawnienia nabywane są w dwóch różnych izbach: architektoniczne w IARP, a konstrukcyjno-budowlane w PIIB.