Zachęcamy do wpisywania w komentarzach Waszych wspomnień z egzaminu na uprawnienia budowlane. Prosimy o podawanie terminu egzaminu (rok, sesja), izby, w której się zdawało oraz specjalności. Interesujące będą w szczególności porady i odczucia z przebiegu egzaminu, wylosowane / zadawane przez komisję pytania oraz niestandardowe informacje i problemy na egzaminach.

Pamiętajcie wszelkie komentarze mogą okazać się bezcenne, w starciu z zespołem egzaminacyjnym! Jeżeli korzystasz przed egzaminem, nie zapomnij tutaj wrócić by ułatwić życie przyszłym zdającym.

 

Aktualne pytania na egzamin ustny na uprawnienia budowlane – Interaktywny zbiór

593 KOMENTARZE

 1. Konstrukcyjno – budowlane, P+W bez ograniczeń, Lubelska Izba, sesja jesień 2018
  Zestaw 1
  1. Uzgodnienie ppoż – kto, jak i kiedy
  2. Osiadanie fundamentów bezpośrednich
  3. Ściana szczelinowa
  4. Wentylacja oddymiająca
  5. Minimalny rozstaw zbrojenia
  6. Zmiana sposobu użytkowania – załączniki do wniosku
  7. Rozmieszczenie łączników w drewnie
  8. Zbiorowe przenoszenie przedmiotów
  9. Znak budowlany
  10. Zwichrzenie, wyboczenie – różnice i cechy wspólne
  Zestaw 2
  1. Jak wiązać mury przy skrzyżowaniu ścian żeby przenosiły siły ścinające
  2. Ścinanie blokowe w drewnie
  3. Schody płytowe oparte przegubowo na przeciwległych ścianach – jak liczyć, jak zbroić
  4. Sposoby zagęszczania mieszanki
  5. Obowiązki inwestora
  6. Jakie 2 efekty przy worku śnieżnym wpływają na obliczenia współczynnika kształtu dachu
  7. Klasa przekroju w stali – po co wyznaczamy
  8. Kiedy nie wolno montować rusztowań i ruchomych podestów
  9. Co zawiera powykonawcza dokumentacja geodezyjna
  10. Omówić z czego składa się stropodach wentylowany

 2. Śląska Izba, uprawnienia KB do kierowania bez ograniczeń, sesja listopad 2018
  Moje pytania:
  Zestaw żółty:
  1. Obowiązki kierownika podczas katastrofy budowlanej przy rozbiórce
  2. Warunki projektowe jakie musi spełnić projektowany obiekt (nośność, użytkowalność, trwałość itp.) i jakie są skutki ich nie spełnienia (rysy, ugięcia itp.)
  3. Co zawiera i na czym ma być sporządzony projekt zagospodarowania
  4. Zagospodarowanie terenu przed rozpoczęciem budowy – wymienić 5 rzeczy
  Zestaw biały:
  1. Tynk 3warstwowy cementowo-wapienny z czego się składa i po kolei jak wykonać
  2. Wykucie otworu drzwiowego w ścianie 1,5 cegły (nośna) – drzwi wysokości 2,50 m
  3. Różnica między kanałem a przewodem spalinowym
  4. Krycie blachą dachu o konstrukcji drewnianej z poddaszem użytkowym (warstwy po kolei).

  Pytania innych:
  Kartka biała:
  1. Co musi zrobić Inwestor gdy na budowie są potrzebni Inspektorzy Nadzoru różnych branż
  2. Gdzie nie mogą być instalowane gazomierze
  3. Kiedy pracodawca musi powołać komisję BHP jako organ doradczy
  4. Technologia wykonania fundamentów studniowych
  Kartka żółta:
  1. Narysować przekrój przez podłogę z ogrzewaniem podłogowym i powiedzieć na czym polega wygrzewanie instalacji podłogowej.
  2. Kiedy stosujemy dylatacje ? Proszę opisać wykonanie dylatacji w warstwie wierzchniej ściany warstwowej (w domyśle trójwarstwowej)
  3. Opisać więźbę krokwiową
  4. Na jaką wysokość należy wymurować komin ponad dach jeśli kalenica znajduje się w odległości 4 m, a kąt nachylenia dachu wynosi 20 stopni.

  Biała
  1 kiedy pozwolenie, kiedy zgłoszenie
  2 kategorie ZL
  3 balustrady i wypełnienie
  4 przeglądy co 5 lat co obejmują
  Żółta
  1 zasady zbrojenia belek
  2 płyta oporowa zbrojenie
  3 wskaźnik i stopień zagęszczenia gruntu
  4 sposoby łączenia murów

  Powodzenia.!

 3. Małopolska izba specjalność IS sieci wykonawcze bez ograniczeń

  1. Dopuszczalne ciśnienie gazu doprowadzonego do sciany budynku?
  2. Kto decyduje o poważnym odstępstwie od zatwierdzonego projektu budowlanego?
  3. Wentylacja podciśnienia i nadciśnieniowa, systemy zasady i odbiór?
  4. Jak prowadzimy kanalizacje, zasady?
  5. Odbiór studzienki betonowej z prefabrykatów. Co to odbiór robót zanikających?
  6. Odbiór instalacji gazowej nowo wybudowanej, zasady, medium, przyrządy, kto musi być przy odbiorze.
  7. Obowiązki pracodawcy przy jednoczesnej pracy wielu podwykonawców nie będącymi jego pracownikami.
  8. Metody zabezpieczenia sieci CWU i CO przed baktariami legionella, ogólnie pytali o te bakateie kiedy sie wytwarzają itp

 4. 16.12.2018 opolska IS wykonawcze bez ograniczeń.
  1. Co wchodzi w skład szkoleń wstępnych. Jaki zakres i kto może przeprowadzić.
  2. Zbiorniki bezodplywowe. Odległości i warunki posadowienia.
  3. Zabezpieczenia w ogrzewaniu zamkniętym.
  4. Montaż stacji hydroforowej w mieszkalnictwie wielorodzinnym.
  5. Podsypka, zasypka, obsypka. Jakie parametry ma spełniać materiał.
  6. Tok postępowania w robotach liniowych.
  Komisja wymagająca, pomagająca, dużo podpowiadali. Można mieć wszystkie swoje materiały. Pozdrawiam powodzenia

 5. Sanitarne do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń, Dolnośląska Izba
  1. W jakich pomieszczeniach stosowanie wentylacji mechanicznej wyciągowej jest zabronione
  2. Omówić zadania organów nadzoru budowlanego
  4. Omówić jak oblicza się pojemność całkowitą naczynia wzbiorczego przeponowego
  3. Omówić zasady rozmieszczania hydrantów na sieciach wodociągowych
  4. Omówić zasady wykonywania wykopów pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej
  5. Zasady montażu i wymagania dla instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym z butli gazowej w budynkach mieszkalnych o wysokości do 12m o liczbie kondygnacji nie przekraczającej 4 (dot. paragrafu 177 z WT)
  6. Zasady badania poprawnego badania wentylatorów i central wentylacyjnych
  7. W jakim czasie powinno się sporządzić protokół powypadkowy
  8. Gdzie można znaleźć wzory/przykłady świadectw charakterystyki energetycznej oraz jaki jest ich podział (dodatkowe pytanie z tego pytania – jaki minister wydał to rozporządzenie)
  9. Jakie wymagania powinny spełniać narzędzia ręczne pneumatyczne
  10. W jakich miejscach należy montować odciągi miejscowe

  Jeśli chodzi o wrażenia to Komisja bardzo miła i uprzejma, w trudnych momentach pomagała znaleźć właściwy kierunek myślenia:)
  Czas na przygotowania bardzo mały na aż 10pytań, ale jeśli znamy dobrze gdzie szukać (w materiałach ze szkolenia) to na pewno szybko można sobie przypomnieć i przeczytać najważniejsze rzeczy.
  Co do możliwości korzystania ze swoich materiałów – niestety nie.
  Osoba, która siedzi w pokoju przygotowań wystawia nam ocenę z praktycznego posługiwania się materiałami choć nikt o tym nie pisał do tej pory jednym z kryteriów oceny przy wyniku jest też znajomość aktów prawnych i sprawdzenie czy kandydat/ka wie gdzie to znaleźć.
  Moja rada:
  – w tzw. „jednym paluszku” Ustawa Prawo budowlane i Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  – być pewnym siebie i postarać się opanować stres bo jak zaczynają się „telepać” dłonie w trakcie przygotowań to ciężko odszukać cokolwiek w tych materiałach
  – trzeba zabrać ze sobą dowód osobisty, długopis i dobry humor:)

  Spotkanie z komisją jest stresujące, ale trzeba pamiętać, że na budowie czy w projektowaniu w przyszłości będziemy musieli szybko podejmować decyzje i nikt nam nie podpowie rozwiązania jak coś się stanie tylko wtedy poniesiemy tego konsekwencje. Uprawnienia budowlane to duża odpowiedzialność. Dlatego nie nie ma się co martwić na egzaminie 😛

  Pozdrawiam wszystkich czytających ten post i życzę powodzenia:)

 6. KB proj-wyk, izba warmińsko-mazurska:
  1. strony procesu budowlanego
  2. z czego składa się plan bioz – trzeba było powiedzieć że cześć rysunkowa na planie zagospodarowania terenu
  3. definicja kondygnacji z WT – pytali do jakiej wysokości liczymy nad sufitem – do górnej warstwy ocieplenia
  4. opisać geotechniczne warunki posadowienia, dodatkowe pytania – wszystko o gruntach
  5. zasady rozmieszczania zbrojenia zszywającego w konstrukcjach prefabrykowanych – chodzi o zbrojenie łączenia prefabrykatu z nadbetonem. pytali o wymiarowanie tego zbrojenia w stopie filigran, wykres naprężeń na styku zespolenia.
  6. Klasa betonu wg EC – pytali o wymiary próbek, gdzie oznaczone jest fck, co oznacza Cl=0 na wztce z betonem (zawartość chlorkow), co oznacza W8
  7. zadanie projektowe – obliczenie zarysowania w elemencie zginanym
  8. zasady obliczania zbrojenia na ścianie – pytania o wzory, jak odginać pręty, odcinki I i II rodzaju
  9. współczynnik kształtu dachu wg EC1
  10. kombinacje obciążeń zmiennych – chodziło o współczynnik psi0 zależny od kat użytkowania

  Udało zdać się ustny prawie na max punktów 🙂
  Najważniejsze w izbie przy uprawnieniach projektowych było rozwiązanie zadania.

  Co do egzaminu pisemnego – program i klikanie przez 2 tyg w zupełności wystarczy aby zaliczyć 🙂

 7. Małopolska izba IS wykonawcze b/o:
  1. Na jakie obiekty budowlane nie trzeba uzyskać pozwolenia na rozbiórkę
  2. W co powinni być ubrani pracownicy wykonujący prace przy kanalizacji przy drodze
  3. Opisz zakres czyszczenia gazociągu przed oddaniem go do eksploatacji
  4. Co powinna zawierać dokumentacja projektowa kanalizacji
  5. Jak wykonać przewiert sterowany przy rurze kamionkowej DN 400, opisz kamionkę jako materiał
  6. Montaż wodociągu z rur PE, wykonanie, odwodnienie i zabezpieczenie wykopu, metody łączenia rur PE
  7. Gdzie nie można, a gdzie można instalować gazomierza
  8. Instalacja CO z rur stalowych czarnych oraz grzejniki stalowe, zasady montażu

  Komisja super, egzamin zdany, powodzenia wszystkim

 8. Mazowiecka, Jesień 2018
  Mostowe – Projektowanie i wykonastwo b/o

  1 Wymień, jakie są warunki wysokościowe nawierzchni dla projektowania wlotów skrzyżowań.
  2 Obowiązki pracowników drogowych/mostowych pod kątem BHP.
  3 Jaki organ wznawia postępowanie ?
  4 Jakie wymagania musi spełniać nawierzchnia na obiektach mostowych ?
  5 Omów układanie izolacji mostowej w obrębie krawężników.
  6 Omów procedury wykonania płyt przejściowych.
  7 Omówić wpływ ustawienia szalunków na siły w betonowanej płycie ustroju.
  8 Jak uwzględnia się zjawisko karbu w konstrukcjach stalowych ?
  9 Narysować detal zbrojenia gzymsu kapy chodnikowej.
  10 Czy jest dopuszczalne odstępstwo od warunków technicznych ? Jeśli tak, to jakie warunki trzeba spełnić ?

 9. Uprawnienia budowlane w specjalności Architektonicznej Wrocław 2018.
  Egzamin pisemny w dobrej atmosferze, zdało ok 56 z 60 zdających , egzamin ustny trwał 3 dni- w piątek z ok 19 zdało 16. – osoby które nie zdały były to pierwsze 3 osoby które zresztą ponownie podeszły do egzaminu. Na ustnym bardzo fajna atmosfera, komisja przychylna, zadawała dodatkowe pytania gdy odpowiedź nie była wyczerpująca, gdy podano właściwą odpowiedź z automatu przechodzono do następnego pytania. Cudowna pani przewodnicząca. Losuje się pytania i idzie do pokoju obok w którym razem z innymi ok 2 osobami przygotowuje się do odpowiedzi. na to przygotowanie jest 20 minut.. dostaje się także swój projekt plus dwa pytania do których też można się przygotować- pytanie z budowy i z projektu.
  Pytania były na kartkach A4 i A5(które wsunięto pod A4) na A4 były pytania rysunkowe np. rozrysować warstwy przekrojowe stropu nad garażem, posadzki w garażu, nad pomieszczeniem ogrzewanym, albo stropodach, albo izolacja ścian piwnicy- trzeba to rysować na tej kartce. Na małych kartkach były pytania bardziej opisowe ja miałam: Nasłonecznienie (linijka słońca), pochylnie dla niepełnosprawnych +szkice, kiedy nie trzeba wentylować kanalizacji san. + pytanie z budowy-strop teriva , i warunki ewakuacji w budynku z którego miałam projekt.
  Po udzieleniu odpowiedzi wraca się do pokoju przygotowań, komisja błyskawicznie podejmuje decyzje i zaprasza w celu usłyszenia wyroku
  Wszystko w przyjaznej atmosferze.
  Ogólnie 20 minut na tych 5 pytań to jest mega mało. Generalnie ciężko jest w tym czasie coś odszukać w aktach prawnych (można mieć swoje ale są też wydrukowane przez nich) i napisać to na kartce plus coś narysować, więc tylko po łebkach najlepiej zlokalizować przepis i go przeczytać!!! potem jak jest czas to zapisać. Szkice bardzo szybkie nie jakieś piękne bo nie ma na to czasu.
  Mi się udało.
  Pytania na ustnym często dotyczyły zagospodarowania placu budowy, planu bioz , informacji bioz, ale były też pytania jak schemat funkcjonalny szkoły, albo jaka decyzje trzeba uzyskać gdy brak MPZP dla budynku Policji plus uzgodnienia.

 10. Małopolska – Instalacje sanitarne – Wykonawcze b/o
  1) Kto podlega odpowiedzialności zawodowej i jakie są stosowane kary
  2) Przewody instalacji gazowej prowadzonej po zewnątrz budynku z czego wykonane i jakie ciśnienia
  3) Rodzaje przewodów instalacji wodociągowych i jakie połączenia
  4) Rozruch instalacji wentylacyjnej, co należy wykonać i jakie dokumenty
  5) Składowanie rur gazowych
  6) Metoda renowacji kanalizacji zewnętrznej z kręgów betonowych metodą krakingu statycznego
  7) Izolacja pionów c.o. grubość, z czego i czy muszą być (tabelka z WT)
  8) Warstwy i przekrój ogrzewania podłogowego (na mokro i sucho)

 11. Mazowiecka, konstrukcyjno-budowlane, wykonawcze b/o jesień 2018
  1. Jaki tytuł prawny musi wykazać inwestor aby uzyskać pozwolenie na budowę
  2. Czym wg odpowiedniego rozporządzenia są budowle rolnicze
  3. Omów kategorie geotechniczne
  4. Co musi zawierać protokół odbioru rusztowania
  5. Skąd wiadomo, czy przy realizacji danej inwestycji należy ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego
  6. Omów zasady układania mieszanki betonowej w deskowaniu
  7. Sposoby kontroli poprawności wykonania spoin w konstrukcjach stalowych
  8. Jak należy projektować zwieńczenie ścian murowanych, jakie siły przenosi.

 12. Sanitarne – wykonawcze bez ograniczeń, Izba Małopolska

  1. Czy przy zmianie inwestora potrzebne jest nowe pozwolenie na budowę?
  2. Jaka jest maksymalna wysokość odszkodowania od pracownika dla pracodawcy za szkodę?
  3. Rodzaje badań spawów w stacjach gazowych.
  4. Rodzaje odbiorów technicznych sieci kanalizacyjnej.
  5. Badania sieci kanalizacyjnej za pomocą inspekcji telewizyjnej. Co można zbadać i w jaki sposób się przeprowadza badania.
  6. Składowanie rur wodociągowych z PEHD na placu budowy. (w zwojach oraz sztangach).
  7. Zasada przyłączania urządzeń gazowych (kocioł, kuchenka gazowa) w instalacji gazowej.
  8. Zasady wykonywania instalacji c.o. z rur miedzianych (prowadzenie przewodów, otulina, rury osłonowe, odległości od instalacji) oraz zasady i przebieg lutowania na miękko (z czego się składa pasta, maksymalne temperatury itd.)

 13. konstrukcyjne projektowe bez ograniczen – dolnoslaska

  1) Jak zapewnia sie doplyw powietrza do lazienek i ustepow (chodzilo o otwory na dole drzwi)
  2) Jak dokumentuje sie zmiany nieistotne w wykonaniu projektu, skladajac wniosek o pozwolenie na uzytkowanie( kierownik budowy na projekcie nanosi zmiany, podpisuje projektant)
  3) co zawiera audyt energetyczny
  4) Umax dla okien (tabeka na koncu WT)
  5) stany graniczne w projektowaniu konstrukcji
  6) Projektowanie schodow plytowo-zebrowych
  7) Projektowanie zebra rozdzielczego w stropach gestozebrowych
  8) Komu zglasza sie wszelkie zmiany w czasie uzytkowania lokalu (wlascicielowi lub zarzadcy)

  Powodzenia

 14. wielkopolska izba, sanitarne do projektowania bez ograniczeń jesień 2018 – egzamin 28 listopada:
  1. Gdzie należy stosować wentylację nadciśnieniową
  2. Podaj parametry magazynu oleju opałowego
  3. Jaka kubatura pomieszczenia dla kotłowni na gaz z kotłem z zamkniętą komorą i otwartą
  4. Jaka jest różnica dla instalacji gazowej dla budynków mieszkalnych jednorodzinny i wielorodzinnych
  5. Jaka jest różnica między wentylacją a klimatyzacją, kiedy i gdzie stosować wentylację/klimatyzację. od czego zależy wielkość kanału wentylacyjnego?
  6. Jakie są metody czyszczenia kanalizacji sanitarnej, jak można naprawić uszkodzoną rurę kanalizacji sanitarnej
  7. Omówić różnice dla budynków energooszczędnych i pasywnych. podaj jakie instalacje należy zamontować, parametry
  8. coś z gazem i skrzynką gazową :/

 15. Pomorska, wykonawcze bez ograniczeń, hydrotechniczne, jesień 2018:

  1. Wyjaśnić pojęcie budowla piętrząca, podać przykład.
  2. Wymienić głębokości przy budowli morskiej.
  3. Kto może wpisywać się do dziennika budowy.
  4. Wyjaśnić kolejność czynności przy zgrzewaniu rur PP.
  5. Opisać technologię wykonania fundamentu na studniach.
  6. Co to katastrofa budowlana.
  7. Co to tymczasowa budowla hydrotechniczna.
  8. Praktyczne: wymienić metody wspomagania pogrążania ścianki szczelnej.

 16. Wykonawcze kolejowe – izba małopolska:
  – Zasady kształtowania niwelety drogi na dojeździe do przejazdu kolejowo – drogowego oraz do przejścia przez tory
  – Co rozumie się przez samodzielne funkcje w budownictwie
  – Rożnica pomiędzy wykopem a przekopem
  – Cel i sposoby regulacji naprężeń w torze
  – Czy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia jeżeli oddali się z miejsca pracy po stwierdzeniu zagrożenia i zawiadomieniu o tym fakcie przełożonego
  – Sposoby zabezpieczenia pękniętej szyny
  – Od czego zależy zakwalifikowanie toru do danej kategorii
  – Jak zapewnia się przepływ prądu w szynach toru klasycznego zelektryfikowanego

 17. Dolnośląska izba, sanitarne do kierowania robotami bez ograniczeń jesień 2018 – egzamin 3 grudnia:
  1. Na jakiej wysokości należy montować gazomierz.
  2. Rodzaje odbiorów w kanalizacji sanitarnej.
  3. Co podlega ( jakie instalacje) rocznej kontroli w budynku.
  4. Pytanie z kpa , chodziło o Premiera. Ze jest naczelnym przełożonym organów administracyjnych coś w tym stylu.
  5. Narysować i omówić przyłącze gazowe.
  6. Zasady montażu czerpni i wyrzutni.
  7. Omówić odbiór częściowy kanalizacji sanitarnej.
  8. Narysować i omówić zasady wymiany uszkodzonego odcinka rur żeliwnych – uszkodzenie na kielichu.

 18. Pomorskie, wykonawcze do kierowania bez ograniczeń MOSTOWE – uzupełnienie

  Podejście drugie tym razem udało się – pytania trafiłem dość łatwe. Zdawało 16 osób – zdało 5 osób !!! Generalnie zadają dużo pytań, nie ma tak żeby odpowiedzieć bez dodatkowych pytań. Co WAŻNE – nie widziałem zarówno w sesji wiosennej 2018 i jesiennej 2018 żeby ktokolwiek miał pytania na ustnym z prawa budowlanego, bhp itp. – tylko rozporządzenie mostowe, normy i zasady wykonywania mostów.

  Moje pytania:

  1. Omów sposoby podnoszenia przęsła mostu kratowego stalowego. Punkty podparcia, techniki podnoszenia.
  2. Sposób wykonywania pali CFA
  3. Przyczyny pęknięć stali. Sposoby doraźnej naprawy.
  4. Pośrednie metody wzmocnień mostów stalowych.
  5. Minimalne klasy beton w obiektach mostowych.
  6. Zasady układania mieszanki betonowej w konstrukcjach betonowych. (układanie, zagęszczenie)

  Pytania jakie mieli pozostali:

  1. Bezpośrednie metody wzmacniania mostów stalowych
  2. Próbne obciążenia statyczne i dynamiczne
  3. Wymagania jednostki wykonującej projekt próbnego obciążenia i badania próbnego obciążenia. (wytyczne GDDKIA)
  4. Urządzenia zabezpieczające przy mostach nad trakcjami kolejowymi.
  5. Co powinien zawierać projekt połączeń na śruby sprężające.
  6. Omówić zakres badań gruntowych w zależności od kategorii geotechnicznych
  7. Zalety podpór montażowych w betonowaniu mostów zespolonych.
  8. Zabezpieczenie antykorozyjne kabli sprężających. Jak się wykonuje i w jakim celu.
  9. Sposoby zmniejszenia parcia na przyczółek.
  10. Omówić sposoby wbijania ścianki szczelnej.
  11. Zabezpieczenia antykorozyjne stali.
  12. Technologia naciągu i regulacji wieszaków w mostach łukowych.
  13. Coś o mostach wantowych i naciągu lin.

  Powodzenia wszystkim! 🙂

 19. Architektoniczne do projektowania bez ograniczeń, Pomorska Izba
  1. Zaprojektować rozdzielnię kelnerską w restauracji z pełnym zapleczem kuchennym (rysunkowe)
  2. Zasady projektowania ścian oddzielenia pożarowego
  3. Kubatura brutto budynku
  Komisja bardzo pozytywnie nastawiona.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here