Zachęcamy do wpisywania w komentarzach Waszych wspomnień z egzaminu na uprawnienia budowlane. Prosimy o podawanie terminu egzaminu (rok, sesja), izby, w której się zdawało oraz specjalności. Interesujące będą w szczególności porady i odczucia z przebiegu egzaminu, wylosowane / zadawane przez komisję pytania oraz niestandardowe informacje i problemy na egzaminach.

Pamiętajcie wszelkie komentarze mogą okazać się bezcenne, w starciu z zespołem egzaminacyjnym! Jeżeli korzystasz przed egzaminem, nie zapomnij tutaj wrócić by ułatwić życie przyszłym zdającym.

 

Aktualne pytania na egzamin ustny na uprawnienia budowlane – Interaktywny zbiór

593 KOMENTARZE

 1. Uprawnienienia do projektowania i kierowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.
  7.12.2018
  Opolska Izba
  1. Stropodach wentylowany
  2. Czerpnie powietrza
  3. Rusztowania

 2. MAZ KB bez ogr do kierowania
  1. Audyt energeryczny – zakres
  2. Jakie informacje wplywajace na sasiednia dzialke powiny znalezc sie w opisie technicznym
  3. Za co mozna ukarac osobe pelniaca samodzielna fuknkcje
  4. Stanowiska pracy zwiazane z budownictwem wymagajace zdolnosci psychofizycznych
  5. Destrukcyjne dzialanie wody gruntowej na posadzke garazu podziemnego
  6. Rysunek fundamentu podpiwniczonego z izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna
  7. Pelzanie gruntu i wplyw obciazenia na grunt
  8. Kiedy robi sie podbitke fundamentu

  Egzamin zdany. Powodzenia innym.

 3. Mazowiecka izba jesień 2018 wykonawcze KB bez ograniczeń:
  1) Czy na podstawie artykułu 59F, można wlepić karę za zmianę pochylenia dachu?
  2) Odporność pożarowa elementu na podstawie klasy pożarowej konstrukcji.
  3) Co to mapa zasadnicza
  4) Wymień elementy rusztowania i bezpieczeństwo obsługi(słowa klucze :krawężnik, poręcz, poręcz pośrednia)
  5)Wpływ rys na użytkowanie obiektu.
  6) Co to smukłość słupa i jak ma się do nośności.
  7) Dachy zielone. Opisać
  8) Przyczyny pęknięć na dylatacjach.
  Ogólnie najważniejsze, że żeby mieć względne pojęcie o tym o czym się mówi. Komisja sympatyczna i pomocna.
  Elo

 4. Wykonawcze KB- izba mazowiecka.
  1. ogólny sens : czy trzeba starać się o pozwolenie na budowę, jezeli budowa jest rozpoczęta i nabył ja nowy właściciel? PB
  2. warunek na szekosc stopni wewnętrznych: 2h+s=0, 6-0.65
  3. skład komisji bhp: pracownik, inspektor, związki zawodowe
  4. rodzaje koparek: podsiebierne, przedsiebierne, chwytakowe, zgarniakowe
  5. rodzaje stropodachów i omówić.
  6. omówić jak należy dobrać deskowanie systemowe do konstrukcji żelbetowych
  7. urządzenia pracujące przy montażu prefabrykowanych elementów żelbetowych
  8. bhp podczas prac montażowych na wysokości

 5. Witam wszystkich,
  Łódzka Izba, uprawnienia inżynieryjne drogowe wykonawcze bez ograniczeń:
  1. Jakim tytułem prawnym musi legitymować się inwestor ubiegający się o pozwolenie na budowę?
  2. Różnica między węzłem a skrzyżowaniem.
  3. Maksymalna / minimalna szerokość pasa ruchu.
  4. Pomiar równości podłużnej nawierzchni. Wymienić metody i krótko opisać.
  5. Co to jest mieszanka MC-E i do czego się stosuje?
  6. Wycinka drzew w pasie drogowym – ogólne zasady wykonywania i BHP podczas robót (podczas rozmowy z komisją wyszło, że chodzi też o warunki w jakich nie można wykonywać prac i zabezpieczenie prac przy drodze – wyłączenie pasa ruchu / ruch wahadłowy)
  7. Technologia wykonywania podbudowy z mieszanki związanej cementem.
  8. Poszerzenie istniejącego nasypu – narysować przebieg robót i opisać je.

  Dodatkowo pytania on innych podchodzących tego dnia – zapisane z pamięci, sens pytania powinien być zachowany:
  1. Obowiązki inwestora.
  2. Klasy techniczne dróg – podział.
  3. Definicja obiektu mostowego.
  4. Czy droga GP/G poza terenem zabudowy może mieć 4 pasy na jednej jezdni?
  5. Poszerzenie warstw bitumicznych.
  6. Przepusty z rur betonowych.
  7. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – przygotowanie podłoża i warunki wykonania.
  8. Ścianki czołowe przepustów.

  1. Różnice między warstwą wiążącą a ścieralną.
  2. Definicja linii rozgraniczającej drogę.
  3. Rodzaje rowów.
  4. Wymienić 5 urządzeń w pasie drogowym niezwiązanych z drogą.
  5. Jak wykonuje się i pielęgnuje stabilizację 2,5 MPa?
  6. Montaż barier.
  7. Zadania nadzoru budowlanego.
  8. —–

 6. Branża sanitarna projektowe bez ograniczeń. Dolnośląska izba.
  Zestawu 260.
  1. Odległość studni od szamba I podstawa prawna.
  2. Pomieszczenia klimatyzowane ja ilość powietrza przy paleniu I bez.
  3. Rzeczoznawca sanitarny co uzgadnia w projekcie budowlanym.
  4. Jak wykonuje się wykop pod KS.
  5. Regulatory dopływu ciepła. Gdzie i kiedy stosujemy.
  6. Kuchnia 25m3 I wysokość 3.3m. Czy urządzenie gazowe 60kw może w tej kuchni pracować.
  7. Zawory antyskazeniowe. Wszystko o nich. Rodziny itp.
  8. Kiedy projekt można zatwierdzić jak są nieistotne odstąpienia. Kto je dokonuje.

  Egzamin zdany. Komisja super! Powodzenia

 7. Małopolska Izba KB do projektowania bez ograniczeń:
  1. Co obowiązkowo podlega sprawdzeniu w budynku co 5 lat?
  2. Co to jest budynek jednorodzinny i zabudowa zagrodowa?
  3. Czym jest szkolenie wstępne, a czym okresowe? Co mają na celu te szkolenia?
  4. Zasady konstruowania i zbrojenia tarcz żelbetowych.
  5. Metoda lekka mokra. Zasady wykonywania tynków cienkowarstwowych.
  6. Zasady projektowania stropów żelbetowych belkowych.
  7. Projektowanie hali parterowej stalowej – ogólnie rozrysowałam halę – słupy, dźwigary, płatwie, stężenia, stopy fundamentowe połączone podwaliną. Dopytali o połączenie przegubowe słupa ze stopą.
  8. Co sprawdza projektant projektując nadbudowę użytkową w budynku ze ścianami murowanymi?
  Komisja sympatyczna. Jak widzą, że ktoś jest „kumaty” to przechodzą do kolejnego pytania. Zdane i powodzenia wszystkim zdającym!

 8. Egzamin ustny w izbie małopolskiej, upr. konstrukcyjno-budowlane do projektowania i kierowania bez ograniczeń
  1. Czy ocieplenie budynku średniowysokiego wymaga pozwolenia na budowę?
  2. Warunki techniczne dla ogrodzeń, bram i furtek.
  3. Jakie są dodatkowe badania dla pracowników, którzy mają kontakt z substancjami rakotwórczymi i pylącymi? Na czyj koszt są wykonywane?
  4. Warunki dla zakotwienia zbrojenia w strefie ściskanej w słupie.
  5. Jak się oblicza ugięcia wg Eurokodu w konstrukcjach drewnianych?
  6. Zaproponować schemat konstrukcji budynku szkieletowego żelbetowego – jakie elementy, obciążenia itp.
  7. Rozrysować węzeł kratownicy stalowej. Dopytka o pracę elementów kratownicy.
  8. Narysować i omówić elementy konstrukcyjne w więźbie drewnianej jętkowej.
  9. Budynek jednorodzinny częściowo podpiwniczony. Jakie rodzaje wykopów należy wykonać podczas budowy? Narysować rzut, z góry i schemat.
  10. Z jakimi problemami musi zmierzyć się kierownik budowy podczas budowy budynku 4-kondygnacyjnego z kondygnacjami podziemnymi posadowionego przy sąsiadującym istniejącym budynku 4-kondygnacyjnym bez kondygnacji podziemnych?

  Atmosfera była naprawdę bardzo przyjazna i luźna. Okazuje się, że egzaminatorzy to jednak normalni ludzie, z którymi można normalnie porozmawiać i którzy nie szukają sposobu na zniszczenie egzaminującego 😉 Cały ten stres przed egzaminem był bez sensu! Na ustny egzamin można przynieść swoje materiały i nikt nie zwracał uwagi na to, że są to np. pooznaczane milionem karteczek akty prawne, podręczniki, notatki itp. Na przygotowanie się miałem jakieś pół godzinki, drugie tyle trwało odpowiadanie. W pytaniach, w których żąda się udzielenia jakiejś konkretnej odpowiedzi wystarczy odpowiedzieć nawet jednym zdaniem (zazwyczaj na pytania z aktów prawnych), natomiast przy niektórych pytaniach komisja lubi sobie porozmawiać odnośnie różnych rozwiązań itp. Powodzenia!

 9. Małopolska Izba Specjalność KB do projektowania (rozszerzenie):
  1. Co zawiera instrukcja BHP
  2. Ile maksymalnie stopni w jednym biegu schodów w bud. opieki zdrowotnej
  3. Połączenia śrubowe zasady pracy i projektowanie
  4. Kiedy można nie uwzględniać zwichrzenia w belkach stalowych
  5. Wzmocnienie gruntu: jakimi materiałami i wykonawstwo.
  6. Strop słupowo-belkowy – na załączonym rzucie rozrysować i omówic zbrojenie płyty

 10. Witam
  Poniżej pytania z wielkopolskiej izby ze specjalności inżynieryjnej mostowej (jesień ’18):
  1) P+W
  – Odsępstwa od PB – czy są możliwe i jeśli tak to kto ich udziela,
  – Podpory przy wiaduktach nad liniami kolejowymi – co należy uwzględnić przy ich lokalizacji i kształtowaniu,
  – Jak zabezpiecza się stalowe kładki dla pieszych nad liniami kolejowymi zelektryfikowanymi,
  – Zawartość projektu budowlanego i wykonawczego,
  – Zabezpieczenie placu budowy: przy drogach pulicznych, ciekach wodnych, liniach energetycznych – podać konkretne przykłady,
  – Harmonogram betonowań obiektów mostowych wieloprzęsłowych – podać zasady opracowywania,
  – Zasady i obliczanie zabezpieczeń wykopów przy czynnych liniach kolejowych,
  – Wymagania dotyczące nawierzchni obiektów mostowych,
  – Zasady i ogólny harmonogram wykonywania zbrojenia przyczółka,
  2) P+W
  – Co to jest budowla,
  – Sposoby projektowania odwodnienia mostów,
  – Sposoby odciążania przyczółków,
  – Sposoby kształtowania mostów w dolinie,
  – Minimalne klasy betonów stosowane w obiektach mostowych,
  – Prowadzenie robót w pobliżu czynnej linii 110kV,
  – Zabezpieczenie placu budowy w pobliżu linii energetycznej, drogi oraz rzeki,
  – Montaż belek prefabrykowanych sprężonych
  3) P
  – Obowiązki organów nadzoru architektoniczno-budowlanego,
  – Dobór długości mostu ze względu na warunki przepływu,
  – Sposoby doboru fundamentowania obiektów mostowych,
  – Niekorzystne warunki posadowienia podpór mostowych,
  – Prawa i obowiązki projektanta,
  – Odwodnienie mostów,
  – Informacja BiOZ przy budowie mostu w pobliżu linii 110kV,
  – Projekt Zagospodarowania Terenu – co powinien zawierać
  Na przygotowanie odpowiedzi było 25 minut + czas oczekiwania na swoją kolej. Ważna uwaga: nie można wnosić swoich materiałów poza kompletem rozporządzeń wydawanych na szkoleniu organizowanym przez izbę. Na miejscu są normy (wg zakresu podanego na stronie PIIB) + komplet rozporządzeń – niestety nie było zakresu dla uprawnień mostowych tzn. było rozporządzenie mostowe ale w okrojonym zakresie….
  Co do komisji to jest bardzo dociekliwa, drąży każdy temat, ale jak się pokaże że ma się jakiekolwiek pojęcie na dany temat to (w moim odczuciu) zaliczają odpowiedź.

  Życzę wszystkim powodzenia 🙂

 11. Mazowiecka Izba, uprawnienia KB do kierowania bez ograniczeń
  1. Obiekt małej architektury (definicja + rodzaje) (PB)
  2. Co to jest strefa pożarowa (WT § 226)
  3. Kto określa zmiany istotne i nie istotne. Co należy zrobić jeśli występują zmiany istotne
  4. Na jakich stanowiskach są zatrudniani w zakładach pracy osoby ds. BHP
  5. Co to są warunki gruntowe jak się dzieli i kto określa.
  6. Podstawowe metody montażu konstrukcji stalowej
  7. Co to są samodzielne funkcje techniczne, kto może pełnić samodzielną funkcje techniczna oraz od kiedy można ją pełnić.
  ostatniego nie pamiętam ale ogólnie przyjemna inżynierska rozmowa bardzo przyjemna komisja naprowadzają na to co chcą usłyszeć.

 12. Śląska Kolejowe PiW
  – wyroby regionalne co to, jak się oznacza
  – rozstawy torow i jak zmienia się poszerzenie toru kl 0,1,2,
  – modernizacja podtorza przy linii kolejowej modernizowanej- – rodzaje geowłóknin jakie stosujemy w bud. Kolejowym
  – wykonuje w stacji budowę odwodnienia i chce je odprowadzić do rzeki , jaka procedura foramalna
  – diagnostyka przejazdu kolejowo-drogowego
  – kto może pelnic funkcje samodzielne w budownictwie
  – czy można zrezygnować z wykonywania czynności w pracy i otrzymać za to wynagrodzenie
  – kiedy można przystapic do robot budowlanych na podstawie
  – ocena oddziaływania na środowisko co zawiera

  Inni mieli
  – co to katastrofa budowlana , zadania kierownika bud w czasie katastrofy
  – obmiar robót
  – środki ochrony indywidualnej
  – jak zabezpiecza się wagony przewożące materiały niebezpieczne
  – poletko doświadczalne
  – badania nosności podtorza
  – metryka toru bezstykowego ( jakie strefy sa w torze bezstykowym )
  – zasypka filtracyjna parametry
  -odwodnienie przyczolku

 13. Moje pytania na śląskiej KB do kierowania:
  1) wymień uczestników procesu budowlanego i czy jednostka organizacyjna może być jej uczestnikiem
  2) podział gruntów… nie pamiętam dokładnie pytania ale chodziło o proste złożone i skomplikowane
  3) różnica pomiędzy przewodem a kanałem spalinowym
  4) wykucie otworu w ściane gr 1.5 cegły szer. 2.5m. Ważne żeby pamiętać o stemplowaniu
  5)Wykonanie tynków cementowo wapiennych trójwarstwowych
  6) jak wygląda i co powinna zawierać instrukcja bhp ogólnodostępna dla pracowników
  7) kolejność wykonywania dachu budynku jednorodzinnego krytego blachodachówką
  ostatniego nie pamiętam ale ogólnie przyjemna inżynierska rozmowa bardzo przyjemna naprowadzają na to co chcą usłyszeć. Za pierwszym razem dużo sie uczyłem i umiałem ale dałem się wyprowadzić z równowagi, za drugim zdane. Książkowa wiedza wystarczy żeby zdać

 14. Łódzka Izba – uprawnienia sanitarne wykonawcze bez ograniczeń – jesień 2018

  1. Obowiązki kierownika budowy podczas katastrofy budowlanej
  2. Części składowe przyłącza gazowego
  3. Gdzie nie wolno stosować izolacji cieplnej
  4. Opisz sposób zasilania budynków opieki zdrowotnej
  5. Opisz badania sprawdzające poprawność wyregulowania przepływu w instalacji ogrzewczej – Praktyczne zastosowanie wiedzy technicznej i w sumie też praktyka
  6. Jakim medium, pod jakim ciśnieniem i w jakim czasie wykonuje się próbę SZCZELNOŚCI na instalacji gazowej – Praktyka
  7. Izolacja cieplna i przeciwwilgociowa w wentylacji i klimatyzacji – Praktyka
  8. Z jakich materiałów produkuje się kształtki i rury kanalizacyjne, opisz sposób ich łączenia – Praktyka

  Egzamin zdany, życzę powodzenia innym

 15. 29.11.2018 Lubelska Izba KB W BO zestaw nr 5
  1. Rodzaje uprawnień budowlanych (PB)
  2. Co znajduje się na pierwszej stronie dziennika budowy i kto dokonuje tych wpisów (Rozporządzenie o dzienniku budowy)
  3. Prawa członka okręgowych izb inżynierów (Ustawa o samorządach zawodowych)
  4. Powierzchnia kanałów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych (nie chodziło o wymiary lecz o wykończenie powierzchni kanałów) (WT, Norma kominowa)
  5. Hałas przekraczający normy w miejscu pracy. Obowiązki pracodawcy wobec pracowników (BHP)
  6. Łączenie betonu starego z nowym. Zasady wykonywania takich połączeń
  7. Stropodachy wentylowane. Konstrukcja, rysunki
  8. Parametry gruntów spoistych

 16. Witam, czy mógłby ktoś przybliżyć „świeżakowi” jak wygląda taki egzamin ustny (najlepiej śląska izba)?? Ludzie są zapraszani po kilka osób na salę i mają ok 30 min na przygotowanie się tak? Dzięki za wszelkie info

  • Teoretycznie jest 25 minut, ale w rzeczywistości jest różnie – jedni mają 40 minut, a drudzy 15… Wszystko zależy od osoby, która odpowiada przed Tobą. Jeśli komisja wyciąga z człowieka informacje to te 30 minut spokojnie (nawet więcej), ale jeśli już im się znudzi to szybko to leci i zapraszają następnego.

   Wydaje się sporo te 25 minut, ale niestety czas płynie nieubłaganie i chyba 2x szybciej niż powinien 🙂 Jeszcze cały czas słyszysz o co pytają poprzedniego kandydata, więc z jednej strony OK, ale jeśli chcesz zrobić swoje to musisz się od tego odciąć.

 17. Witam,
  Nietypowo, proszę o kontakt kolegę, który zdawał 29.05.2018 w WOIIB w pierwszej serii (do 12.00 – pierwszy raz), zdawaliście w dwóch z jednej firmy i Tobie się nie udało (kolega chyba Dawid – zdał). Jeśli zaglądasz tutaj, odezwij się: margotkaaaa@o2.pl

  Pozdr!

 18. Śląska Izba – konstrukcyjne projektowo-wykonawcze bez ograniczeń (sesja jesień 2018):

  1. Strop DZ (dodatkowo żebro rozdzielcze i odwrotna strzałka ugięcia)
  2. Zbrojenie belki na skrecanie i jakie elementy mogą być skręcane
  3. Zbrojenie w belce (dodatkowo zakotwienie prętów)
  4. Policzyc rame (wys. 10, szer. 20, przegub w środku rozpiętości rygla i obc. równomiernie rozłożone na lewym słupie o wart. 10, obie podpory przegubowo nieprzesuwne)
  5. Wspolczynnik przenikania ciepla

  1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego (dodatkowo co nie jest istotnym odstąpieniem)
  2. Kiedy budynek moze byc posadowiony w odelglosci 1.5m od granicy dzialki
  3. Zabezpieczenie strefy niebezpiecznej na budowie (daszki)
  4. Jaka dokumentacje nalezy opracować w zaleznosci od kategorii geotechnicznej
  5. Ławy drutowe

  Zasłyszane od kolejnych zdajacych – coś o soplach (norma sople/oblodzenie)

  Egzamin zaliczony,
  Powodzenia

 19. Witam WSZYSTKICH !!!
  czy może ktoś posiada pytania na ustny dotycze specjalności TELEKOMUNIKACJA??? Izba Mazowiecka, z góry dziękuję bardzo!

 20. Witam wszystkich,
  Przepraszam za mały off top ale mam pytanie odnośnie odpisu dyplomu i suplementu ze studiów. Czy po otrzymaniu uprawnień dokumenty te trafia do właściciela czy izba je zatrzymuje?
  Pozdrawiam

 21. Witam wszystkich, wybaczcie mały offtopic ale nigdzie nie mogę odnaleźć odpowiedzi na 2 pytania:
  1. Jak długo trwa postępowanie kwalifikacyjne?
  2. Co dzieje się z opłatą za postępowanie kwalifikacyjne jeżeli kandydat nie zostanie dopuszczony do egzaminów ( pomijam powody oraz możliwość uzupełnienia dokumentacji)? Przechodzi na następną sesję, czy też przepada?

  • 1. zwykle do 2 miesięcy od złożenia wniosku otrzymuje się decyzje o dopuszczeniu do egzaminu ( wariant pozytywny ) lub pismo o konieczności uzupełnienia braków formalnych.
   2. Opłata przepada gdyż płaci się za samą weryfikację niezależnie od jej rezultatu. Ewentualnie jest określony czas na rezygnacje ale wniosek należy złożyć przed faktycznym jej rozpoczęciem.

 22. witam – chciałem „dołożyć” pytania (tak jak je pamiętam) z ustnej sesji maj 2018 w specjalności kolejowej z dolnośląskiej izby:
  1.co to jest tor bezstykowy
  2. jak podłącza się uszynienia indywidualne sygnalizatora w przypadku gdy:
  a)klasycznej niezajętości
  b)punktowych urządzeń niezajętości
  c) licznikowej niezajętości
  3.co to jest EON
  4. jakie warunki muszą być spełnione żeby przejazd był kat. F
  5. jakie warunki muszą spełniać słupy sieci, oświetlenia i sygnalizatory żeby linia była dostosowana do prędkości 200km/h [chodziło o skrajne budowlaną]
  6.kro może pracować w czynnych urządzeniach srk, jakie warunki musi spełnić żeby móc pracować.
  7.ssp kat.B – jak jest uruchomiana, jakie urządzenia wchodzą w skład [chodzi o sygnalizatory, napędy, drągi, czujniki i tarcze ostrzegawcze], jaka jest widoczność lampek na drągach, jak długo baterie mają zapewnić działanie.
  życzę powodzenia

 23. Uprawnienia architektoniczne bez ograniczeń, mazowiecka izba. sesja lato 2018:
  Pytania z programów do nauki pokrywają się ale w małej ilości, może ok 50/60%
  Jedynym wyjściem aby zdać egz pisemny (co w tym roku udało się prawie wszystkim oprócz 4 osób) należy wkuć te najważniejsze ustawy i rozporządzenia.
  POLECAM w 300% iść na kurs który organizuje izba, tam jest dużo teorii i wykładowcy podpowiadają co było na poprzednich egzaminach. Zagadnienia, które zostały na kursie mocniej wyszczególnione zostały powtórzone w 90% a egz pisemnym + duża dawka informacji na temat pytań na ustnym.
  Co do egz ustnego to duża loteria jaki zestaw pytań się wylosuje, ale z zasady komisja nastawiona jest, aby podpowiadać i drążyć temat. Na koniec dostaje się pytanie z praktyki projektowej oraz z praktyki budowlanej. Polecam zapoznać się bardzo dobrze z projektami i najważniejszymi aspektami/robotami budowlanymi wykonywanymi na danej budowie. Nie bójcie się przyznać, że akurat przy jakiejś danej robocie nie byliście, bo jak zaczniecie opowiadać bajki oni od razu to wyczują.
  Pierwsze pytanie spośród zestawu zawsze jest rysunkowe z wiedzy ogólnej np; stropodachy, dylatacje, przekrój sciany zewn z oknami, przesłanianie, toalety…
  Kolejne dwa to pytania z ustaw, wystarczy wiedzieć gdzie szukać i zapisać odpowiedź.
  Dwa ostatnie pytania to tak jak wspomniałam – pytania z proj i bud.
  Życzę wszystkim powodzenia na kolejnych sesjach !!

 24. Podkarpacka izba, Kb do kierowania bez ograniczeń:
  1. Ściana murowana z cegły pełnej o wysokości 3.5m obciążona stropem. Opisać metodologię wykonania otworu w ścianie o wymiarach 1.1m x 2.1m (głównie chodziło o to, że nadproże nie będzie przenosić obciążeń od stropu ponieważ naprężenia rozchodzą się pod kątem 60 stopni.
  2. Opisać wykonanie i sprawdzanie połączeń śrubowych w konstrukcjach stalowych.
  3. Obowiązki pracownika wobec pracodawcy (z normy)
  4. Charakterystyka dachu nad pomieszczeniem zagrożonym wybuchem (z normy)
  5. Kiedy budynki przechodzą okresowe kontrole (z normy)
  6. Czy pracownik traci prawo do wynagrodzenia jeśli nie podejmie pracy z powodu nie spełnionych warunków BHP oraz poinformuje o tym niezwłocznie przełożonego (z normy)
  7. W jakich miejscach najczęściej występują zarysowania konstrukcji żelbetowych (chodziło o miejsca gdzie występują największe naprężenia – najmniejszy przekrój).
  8. Wymienić warstwy stropów.

 25. Izba Mazowiecka, upr. KB do kierowania bez ograniczeń

  1. Przewody kominowe – rodzaje, z czego i jak powinny zostać zbudowane?
  2. Hydroizolacja mineralna – rodzaje i w jaki sposób się wykonuje?
  3. O czym pracodawca musi poinformować pracownika przystępującego do pracy w zbiornikach?
  4. Opisać przewiązanie murów
  5. Ścianki szczelinowa – opisać sposób wykonania
  6. Odbiór papy termozgrzewalnej – na co zwrócić uwagę?
  7. Budujesz dom, okazuje się, że grunt jest nienośny, co zrobić?
  8. Co to jest zawiesina bentonitowa?

  Zasłyszane:
  – Prace młodocianych,
  – Zbrojenie w ścianie oporowej,
  – Połączenia ciesielskie,
  – Rodzaje pali,
  – Jak składować materiały sypkie,
  – Maty bentonitowe,
  – Oznaczenia śrub,
  – Ppoż na budowie,
  – Jaką pełnią funkcję kotwy gruntowe,
  – Rodzaje cementów,
  – Posadzki przemysłowe (dylatacje, wykonanie itd.),
  – Powierzchniowe odwodnienie wykopu,
  – Rodzaje zabezpieczeń placu budowy,
  – Kontrola robót murarskich,
  – Otulina w betonie,
  – Domieszki do betonu (ile można dodać, wymienić rodzaje),
  – Podwieszany sufit z płyt GK

 26. na świeżo po egzaminie wrzucam swoje pytania z wczorajszego ustnego.
  Mazowiecka Izba, uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do projektowania:

  1 Jakie ja kryteria doboru cementu do masywnych budowli hydrotechnicznych. (Chodziło o CEM V, i parametry takie jak skurcz oraz ciepło hydratacji)
  2 Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwolenia na rozbiórkę (PB)
  3 Rodzaje stropodachów: wentylowany i niewentylowany oraz odwrócony. Wymienić warstwy, czym się różnią itp
  4 Ściana berlińska pogrążana wibracyjne – kiedy można stosować ten sposób pogrążania profili. Krótka dopytka o kantówce drewnianej (jak się ja układa, jakie grubości itp – 7-14cm jest dobrą odpowiedzią 🙂
  5 Sposób kotwienia słupów hali stalowej (chodziło o śruby fajkowe, płytkowe i młoteczkowe) Kilka pytań problematycznych np: co zrobić jeśli fundament jest za nisko (odp o podniesieniu poprzez warstwę wylewki jest ok). Trzeba też pamiętać o śrubach rozporowych i wklejanych.
  6 Urządzenia do wibrowania betonu (trzeba pamiętać o stołach wibracyjnych w zakładach prefabrykacji)
  7 Dwie wolnopodoparte belki obciążone tym samym obciążeniem, o tej samej długości i przekroju wykonane z innego materiału (jedna ze stali druga z aluminium). Która ugnie się bardziej? Jak to policzyć? – Wystarczy znać wzór na ugięcie belki wolnopodpartej  f=5/384 qL4/EI
  8 Definicja podłoża uwarstwionego. Dopytywali w jaki sposób według EC określa się głębokość ,,podłoża gruntowego”.

 27. izba mazowiecka, upr. KB do kierowania bez ograniczeń

  1. Obowiązki pracodawcy przy organizacji ręcznych prac transportowych (jest oddzielne rozporządzenie na ten temat)
  2. Omówić wykonanie okładzin ściennych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (obowiązkowo trzeba wykonać izolację przeciwwilgociową pod płytkami)
  3. Wymienić obciążenia działające na rusztowania
  4. Omówić sposób uzupełniania otworów technologicznych w stropach żelbetowych (np. po demontażu żurawia)
  5. W jaki sposób wybijesz otwór na drzwi w ścianie nośnej? (wykucie bruzdy z jednej strony ściany i obsadzenie nadproża, z drugiej strony to samo i wywalamy otwór)
  6. W jaki sposób należy projektować i wykonywać budynki i związane z nimi urządzenia aby spełniały zasady bezpieczeństwa pożarowego? par. 207 WT
  7. Podział warunków gruntowych ze względu na stopień skomplikowania (proste, złożone, skomplikowane z omówieniem)
  8. Sposób pracy koparki zgarniakowej.

 28. Śląska Izba, uprawnienia KB do kierowania bez ograniczeń:

  1. Co to jest oddzielenie przeciwpożarowe
  2. Dziennik rozbiórki – kto dokonuje wpisów?
  3. Co to jest kondygnacja (definicja z WT)
  4. Izolacje w budynkach podpiwniczonych
  5. Strop TERIVA
  6. Jak zaizolować wieniec w ścianie jednowarstwowej
  7. Kontrola przy oddawaniu obiektu do użytku – jakie kary w przypadku niezgodności (PB 59a)
  8. Betonowanie w obniżonych temperaturach

  Powodzenia 🙂

 29. Dolnośląska Izba IS do projektowania b/o.
  1. Obowiązki projektanta.
  2. Ujęcia wody dla służby zdrowia.
  3. Nie pamiętam dokładnie treści pytania ale chodziło o racjonalne wykorzystanie energii i prawo energetyczne.
  4. Posadowienie fundamentów bezpośrednie.
  5. Kiedy na rurach gazowych stosuje się w terenie rury osłonowe.
  6. Wentylacja w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.
  7. Kiedy stosujemy regulatory przepływu ciepła na grzejnikach.
  8. Narysować studnię rewizyjną na kanalizacji sanitarnej.

 30. Lubelska uprawnienia architektoniczne projektowe b.o. (IARP)

  Do projektowania bez ograniczen:

  1. Wysokosc przeslaniania
  2. Oswietlenie dzienne pomieszczen
  3. Warunki dla przedpokoju w budynku galeriowym

  1. Staly obieg cieplej wody – kiedy
  2. Projektowanie terenow rekreacyjnych i zielonych
  3. Obnizenie wysokosci pomieszczen pracy

  1. Wymagania co do okien w przypadku braku wentylacji
  2. Odwodnienie dachow i tarasow
  3. Raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko – co zawiera

  1. Schody zewnetrzne
  2. Bramy przejazdowe – warunki p.pozarowe
  3. Trafostacja – odleglosci

  1. Dojscia i dojazdy
  2. Kuchnia w budynku mieszkaniowym
  3. Uzgodnienie projektu z rzeczoznawca – kiedy

  1. Miejsca postojowe na osiedlu
  2. Co to jest opinia geotechniczna
  3. Zroznicowanie poziomow posadzek – dostep dla niepelnosprawnych

  Do projektowania i kierowania bez ograniczen:

  1. Mieszkania w budynku wielorodzinnym
  2. Wniosek o umieszczenie reklamy na budynku zabytkowym – co trzeba dolaczyc?
  3. Dokumentacja odbioru koncowego robot ziemnych

  1. Zaprawy – ogolna charakterystyka
  2. Posadzki powyzej 0,20m
  3. pomieszczenie operacyjne banku – ulatwienia dla niepelnosprawnych

  1. Wniosek o oddzialywaniu obiektu na srodowisko – kiedy, co zawiera
  2. Roboty betonowe
  3. Tereny rekreacyjne i zielone

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here