Zachęcamy do wpisywania w komentarzach Waszych wspomnień z egzaminu na uprawnienia budowlane. Prosimy o podawanie terminu egzaminu (rok, sesja), izby, w której się zdawało oraz specjalności. Interesujące będą w szczególności porady i odczucia z przebiegu egzaminu, wylosowane / zadawane przez komisję pytania oraz niestandardowe informacje i problemy na egzaminach.

Pamiętajcie wszelkie komentarze mogą okazać się bezcenne, w starciu z zespołem egzaminacyjnym! Jeżeli korzystasz przed egzaminem, nie zapomnij tutaj wrócić by ułatwić życie przyszłym zdającym.

 

Aktualne pytania na egzamin ustny – interaktywny zbiór

587 KOMENTARZE

 1. mam pytanie o uprawnienia IE (p – Uzup) znalazłam informację, znalazłam takie info „– 60 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju i zakresu uprawnień w tym:…” tylko co to znaczy Nowych przepisów ogólnych ?? Kierowanie robilam w 2013 roku

 2. Mam pytanie odnośnie pytań na egzamin ustny łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Ile jest łącznie pytań ? 8 czy 10 ? Bo wg. regulaminu dostępnego na stronie jest że …” łącznie 8 pytań..” a z tego co się dowiedziałam jest 10 dla projektowania i 10 dla kierowania. Łączenie aż 20 pytań na 25 minut czasu !!! Dzięki za odpowiedź. Izba Podkarpacka./

   • Dzień dobry, czy to samo się tyczy do Izby Architektów? W regulaminie IARP znalazłam jedynie informację o 5 pytaniach. Czy przy zdawaniu egzaminu na uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi razem pytań jest dwa razy więcej? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 3. Małopolska izba specjalność IS sieci wykonawcze bez ograniczeń

  1. Dopuszczalne ciśnienie gazu doprowadzonego do sciany budynku?
  2. Kto decyduje o poważnym odstępstwie od zatwierdzonego projektu budowlanego?
  3. Wentylacja podciśnienia i nadciśnieniowa, systemy zasady i odbiór?
  4. Jak prowadzimy kanalizacje, zasady?
  5. Odbiór studzienki betonowej z prefabrykatów. Co to odbiór robót zanikających?
  6. Odbiór instalacji gazowej nowo wybudowanej, zasady, medium, przyrządy, kto musi być przy odbiorze.
  7. Obowiązki pracodawcy przy jednoczesnej pracy wielu podwykonawców nie będącymi jego pracownikami.
  8. Metody zabezpieczenia sieci CWU i CO przed baktariami legionella, ogólnie pytali o te bakateie kiedy sie wytwarzają itp

 4. 16.12.2018 opolska IS wykonawcze bez ograniczeń.
  1. Co wchodzi w skład szkoleń wstępnych. Jaki zakres i kto może przeprowadzić.
  2. Zbiorniki bezodplywowe. Odległości i warunki posadowienia.
  3. Zabezpieczenia w ogrzewaniu zamkniętym.
  4. Montaż stacji hydroforowej w mieszkalnictwie wielorodzinnym.
  5. Podsypka, zasypka, obsypka. Jakie parametry ma spełniać materiał.
  6. Tok postępowania w robotach liniowych.
  Komisja wymagająca, pomagająca, dużo podpowiadali. Można mieć wszystkie swoje materiały. Pozdrawiam powodzenia

 5. KB proj-wyk, izba warmińsko-mazurska:
  1. strony procesu budowlanego
  2. z czego składa się plan bioz – trzeba było powiedzieć że cześć rysunkowa na planie zagospodarowania terenu
  3. definicja kondygnacji z WT – pytali do jakiej wysokości liczymy nad sufitem – do górnej warstwy ocieplenia
  4. opisać geotechniczne warunki posadowienia, dodatkowe pytania – wszystko o gruntach
  5. zasady rozmieszczania zbrojenia zszywającego w konstrukcjach prefabrykowanych – chodzi o zbrojenie łączenia prefabrykatu z nadbetonem. pytali o wymiarowanie tego zbrojenia w stopie filigran, wykres naprężeń na styku zespolenia.
  6. Klasa betonu wg EC – pytali o wymiary próbek, gdzie oznaczone jest fck, co oznacza Cl=0 na wztce z betonem (zawartość chlorkow), co oznacza W8
  7. zadanie projektowe – obliczenie zarysowania w elemencie zginanym
  8. zasady obliczania zbrojenia na ścianie – pytania o wzory, jak odginać pręty, odcinki I i II rodzaju
  9. współczynnik kształtu dachu wg EC1
  10. kombinacje obciążeń zmiennych – chodziło o współczynnik psi0 zależny od kat użytkowania

  Udało zdać się ustny prawie na max punktów 🙂
  Najważniejsze w izbie przy uprawnieniach projektowych było rozwiązanie zadania.

  Co do egzaminu pisemnego – program i klikanie przez 2 tyg w zupełności wystarczy aby zaliczyć 🙂

 6. Małopolska izba IS wykonawcze b/o:
  1. Na jakie obiekty budowlane nie trzeba uzyskać pozwolenia na rozbiórkę
  2. W co powinni być ubrani pracownicy wykonujący prace przy kanalizacji przy drodze
  3. Opisz zakres czyszczenia gazociągu przed oddaniem go do eksploatacji
  4. Co powinna zawierać dokumentacja projektowa kanalizacji
  5. Jak wykonać przewiert sterowany przy rurze kamionkowej DN 400, opisz kamionkę jako materiał
  6. Montaż wodociągu z rur PE, wykonanie, odwodnienie i zabezpieczenie wykopu, metody łączenia rur PE
  7. Gdzie nie można, a gdzie można instalować gazomierza
  8. Instalacja CO z rur stalowych czarnych oraz grzejniki stalowe, zasady montażu

  Komisja super, egzamin zdany, powodzenia wszystkim

 7. Mazowiecka, Jesień 2018
  Mostowe – Projektowanie i wykonastwo b/o

  1 Wymień, jakie są warunki wysokościowe nawierzchni dla projektowania wlotów skrzyżowań.
  2 Obowiązki pracowników drogowych/mostowych pod kątem BHP.
  3 Jaki organ wznawia postępowanie ?
  4 Jakie wymagania musi spełniać nawierzchnia na obiektach mostowych ?
  5 Omów układanie izolacji mostowej w obrębie krawężników.
  6 Omów procedury wykonania płyt przejściowych.
  7 Omówić wpływ ustawienia szalunków na siły w betonowanej płycie ustroju.
  8 Jak uwzględnia się zjawisko karbu w konstrukcjach stalowych ?
  9 Narysować detal zbrojenia gzymsu kapy chodnikowej.
  10 Czy jest dopuszczalne odstępstwo od warunków technicznych ? Jeśli tak, to jakie warunki trzeba spełnić ?

 8. Małopolska – Instalacje sanitarne – Wykonawcze b/o
  1) Kto podlega odpowiedzialności zawodowej i jakie są stosowane kary
  2) Przewody instalacji gazowej prowadzonej po zewnątrz budynku z czego wykonane i jakie ciśnienia
  3) Rodzaje przewodów instalacji wodociągowych i jakie połączenia
  4) Rozruch instalacji wentylacyjnej, co należy wykonać i jakie dokumenty
  5) Składowanie rur gazowych
  6) Metoda renowacji kanalizacji zewnętrznej z kręgów betonowych metodą krakingu statycznego
  7) Izolacja pionów c.o. grubość, z czego i czy muszą być (tabelka z WT)
  8) Warstwy i przekrój ogrzewania podłogowego (na mokro i sucho)

 9. Mazowiecka, konstrukcyjno-budowlane, wykonawcze b/o jesień 2018
  1. Jaki tytuł prawny musi wykazać inwestor aby uzyskać pozwolenie na budowę
  2. Czym wg odpowiedniego rozporządzenia są budowle rolnicze
  3. Omów kategorie geotechniczne
  4. Co musi zawierać protokół odbioru rusztowania
  5. Skąd wiadomo, czy przy realizacji danej inwestycji należy ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego
  6. Omów zasady układania mieszanki betonowej w deskowaniu
  7. Sposoby kontroli poprawności wykonania spoin w konstrukcjach stalowych
  8. Jak należy projektować zwieńczenie ścian murowanych, jakie siły przenosi.

 10. Sanitarne – wykonawcze bez ograniczeń, Izba Małopolska

  1. Czy przy zmianie inwestora potrzebne jest nowe pozwolenie na budowę?
  2. Jaka jest maksymalna wysokość odszkodowania od pracownika dla pracodawcy za szkodę?
  3. Rodzaje badań spawów w stacjach gazowych.
  4. Rodzaje odbiorów technicznych sieci kanalizacyjnej.
  5. Badania sieci kanalizacyjnej za pomocą inspekcji telewizyjnej. Co można zbadać i w jaki sposób się przeprowadza badania.
  6. Składowanie rur wodociągowych z PEHD na placu budowy. (w zwojach oraz sztangach).
  7. Zasada przyłączania urządzeń gazowych (kocioł, kuchenka gazowa) w instalacji gazowej.
  8. Zasady wykonywania instalacji c.o. z rur miedzianych (prowadzenie przewodów, otulina, rury osłonowe, odległości od instalacji) oraz zasady i przebieg lutowania na miękko (z czego się składa pasta, maksymalne temperatury itd.)

 11. konstrukcyjne projektowe bez ograniczen – dolnoslaska

  1) Jak zapewnia sie doplyw powietrza do lazienek i ustepow (chodzilo o otwory na dole drzwi)
  2) Jak dokumentuje sie zmiany nieistotne w wykonaniu projektu, skladajac wniosek o pozwolenie na uzytkowanie( kierownik budowy na projekcie nanosi zmiany, podpisuje projektant)
  3) co zawiera audyt energetyczny
  4) Umax dla okien (tabeka na koncu WT)
  5) stany graniczne w projektowaniu konstrukcji
  6) Projektowanie schodow plytowo-zebrowych
  7) Projektowanie zebra rozdzielczego w stropach gestozebrowych
  8) Komu zglasza sie wszelkie zmiany w czasie uzytkowania lokalu (wlascicielowi lub zarzadcy)

  Powodzenia

 12. wielkopolska izba, sanitarne do projektowania bez ograniczeń jesień 2018 – egzamin 28 listopada:
  1. Gdzie należy stosować wentylację nadciśnieniową
  2. Podaj parametry magazynu oleju opałowego
  3. Jaka kubatura pomieszczenia dla kotłowni na gaz z kotłem z zamkniętą komorą i otwartą
  4. Jaka jest różnica dla instalacji gazowej dla budynków mieszkalnych jednorodzinny i wielorodzinnych
  5. Jaka jest różnica między wentylacją a klimatyzacją, kiedy i gdzie stosować wentylację/klimatyzację. od czego zależy wielkość kanału wentylacyjnego?
  6. Jakie są metody czyszczenia kanalizacji sanitarnej, jak można naprawić uszkodzoną rurę kanalizacji sanitarnej
  7. Omówić różnice dla budynków energooszczędnych i pasywnych. podaj jakie instalacje należy zamontować, parametry
  8. coś z gazem i skrzynką gazową :/

 13. Pomorska, wykonawcze bez ograniczeń, hydrotechniczne, jesień 2018:

  1. Wyjaśnić pojęcie budowla piętrząca, podać przykład.
  2. Wymienić głębokości przy budowli morskiej.
  3. Kto może wpisywać się do dziennika budowy.
  4. Wyjaśnić kolejność czynności przy zgrzewaniu rur PP.
  5. Opisać technologię wykonania fundamentu na studniach.
  6. Co to katastrofa budowlana.
  7. Co to tymczasowa budowla hydrotechniczna.
  8. Praktyczne: wymienić metody wspomagania pogrążania ścianki szczelnej.

 14. Wykonawcze kolejowe – izba małopolska:
  – Zasady kształtowania niwelety drogi na dojeździe do przejazdu kolejowo – drogowego oraz do przejścia przez tory
  – Co rozumie się przez samodzielne funkcje w budownictwie
  – Rożnica pomiędzy wykopem a przekopem
  – Cel i sposoby regulacji naprężeń w torze
  – Czy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia jeżeli oddali się z miejsca pracy po stwierdzeniu zagrożenia i zawiadomieniu o tym fakcie przełożonego
  – Sposoby zabezpieczenia pękniętej szyny
  – Od czego zależy zakwalifikowanie toru do danej kategorii
  – Jak zapewnia się przepływ prądu w szynach toru klasycznego zelektryfikowanego

 15. Dolnośląska izba, sanitarne do kierowania robotami bez ograniczeń jesień 2018 – egzamin 3 grudnia:
  1. Na jakiej wysokości należy montować gazomierz.
  2. Rodzaje odbiorów w kanalizacji sanitarnej.
  3. Co podlega ( jakie instalacje) rocznej kontroli w budynku.
  4. Pytanie z kpa , chodziło o Premiera. Ze jest naczelnym przełożonym organów administracyjnych coś w tym stylu.
  5. Narysować i omówić przyłącze gazowe.
  6. Zasady montażu czerpni i wyrzutni.
  7. Omówić odbiór częściowy kanalizacji sanitarnej.
  8. Narysować i omówić zasady wymiany uszkodzonego odcinka rur żeliwnych – uszkodzenie na kielichu.

 16. Architektoniczne do projektowania bez ograniczeń, Pomorska Izba
  1. Zaprojektować rozdzielnię kelnerską w restauracji z pełnym zapleczem kuchennym (rysunkowe)
  2. Zasady projektowania ścian oddzielenia pożarowego
  3. Kubatura brutto budynku
  Komisja bardzo pozytywnie nastawiona.

 17. Uprawnienienia do projektowania i kierowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.
  7.12.2018
  Opolska Izba
  1. Stropodach wentylowany
  2. Czerpnie powietrza
  3. Rusztowania

 18. MAZ KB bez ogr do kierowania
  1. Audyt energeryczny – zakres
  2. Jakie informacje wplywajace na sasiednia dzialke powiny znalezc sie w opisie technicznym
  3. Za co mozna ukarac osobe pelniaca samodzielna fuknkcje
  4. Stanowiska pracy zwiazane z budownictwem wymagajace zdolnosci psychofizycznych
  5. Destrukcyjne dzialanie wody gruntowej na posadzke garazu podziemnego
  6. Rysunek fundamentu podpiwniczonego z izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna
  7. Pelzanie gruntu i wplyw obciazenia na grunt
  8. Kiedy robi sie podbitke fundamentu

  Egzamin zdany. Powodzenia innym.

 19. Mazowiecka izba jesień 2018 wykonawcze KB bez ograniczeń:
  1) Czy na podstawie artykułu 59F, można wlepić karę za zmianę pochylenia dachu?
  2) Odporność pożarowa elementu na podstawie klasy pożarowej konstrukcji.
  3) Co to mapa zasadnicza
  4) Wymień elementy rusztowania i bezpieczeństwo obsługi(słowa klucze :krawężnik, poręcz, poręcz pośrednia)
  5)Wpływ rys na użytkowanie obiektu.
  6) Co to smukłość słupa i jak ma się do nośności.
  7) Dachy zielone. Opisać
  8) Przyczyny pęknięć na dylatacjach.
  Ogólnie najważniejsze, że żeby mieć względne pojęcie o tym o czym się mówi. Komisja sympatyczna i pomocna.
  Elo

 20. Wykonawcze KB- izba mazowiecka.
  1. ogólny sens : czy trzeba starać się o pozwolenie na budowę, jezeli budowa jest rozpoczęta i nabył ja nowy właściciel? PB
  2. warunek na szekosc stopni wewnętrznych: 2h+s=0, 6-0.65
  3. skład komisji bhp: pracownik, inspektor, związki zawodowe
  4. rodzaje koparek: podsiebierne, przedsiebierne, chwytakowe, zgarniakowe
  5. rodzaje stropodachów i omówić.
  6. omówić jak należy dobrać deskowanie systemowe do konstrukcji żelbetowych
  7. urządzenia pracujące przy montażu prefabrykowanych elementów żelbetowych
  8. bhp podczas prac montażowych na wysokości

 21. Branża sanitarna projektowe bez ograniczeń. Dolnośląska izba.
  Zestawu 260.
  1. Odległość studni od szamba I podstawa prawna.
  2. Pomieszczenia klimatyzowane ja ilość powietrza przy paleniu I bez.
  3. Rzeczoznawca sanitarny co uzgadnia w projekcie budowlanym.
  4. Jak wykonuje się wykop pod KS.
  5. Regulatory dopływu ciepła. Gdzie i kiedy stosujemy.
  6. Kuchnia 25m3 I wysokość 3.3m. Czy urządzenie gazowe 60kw może w tej kuchni pracować.
  7. Zawory antyskazeniowe. Wszystko o nich. Rodziny itp.
  8. Kiedy projekt można zatwierdzić jak są nieistotne odstąpienia. Kto je dokonuje.

  Egzamin zdany. Komisja super! Powodzenia

 22. Małopolska Izba KB do projektowania bez ograniczeń:
  1. Co obowiązkowo podlega sprawdzeniu w budynku co 5 lat?
  2. Co to jest budynek jednorodzinny i zabudowa zagrodowa?
  3. Czym jest szkolenie wstępne, a czym okresowe? Co mają na celu te szkolenia?
  4. Zasady konstruowania i zbrojenia tarcz żelbetowych.
  5. Metoda lekka mokra. Zasady wykonywania tynków cienkowarstwowych.
  6. Zasady projektowania stropów żelbetowych belkowych.
  7. Projektowanie hali parterowej stalowej – ogólnie rozrysowałam halę – słupy, dźwigary, płatwie, stężenia, stopy fundamentowe połączone podwaliną. Dopytali o połączenie przegubowe słupa ze stopą.
  8. Co sprawdza projektant projektując nadbudowę użytkową w budynku ze ścianami murowanymi?
  Komisja sympatyczna. Jak widzą, że ktoś jest „kumaty” to przechodzą do kolejnego pytania. Zdane i powodzenia wszystkim zdającym!

 23. Małopolska Izba Specjalność KB do projektowania (rozszerzenie):
  1. Co zawiera instrukcja BHP
  2. Ile maksymalnie stopni w jednym biegu schodów w bud. opieki zdrowotnej
  3. Połączenia śrubowe zasady pracy i projektowanie
  4. Kiedy można nie uwzględniać zwichrzenia w belkach stalowych
  5. Wzmocnienie gruntu: jakimi materiałami i wykonawstwo.
  6. Strop słupowo-belkowy – na załączonym rzucie rozrysować i omówic zbrojenie płyty

 24. Mazowiecka Izba, uprawnienia KB do kierowania bez ograniczeń
  1. Obiekt małej architektury (definicja + rodzaje) (PB)
  2. Co to jest strefa pożarowa (WT § 226)
  3. Kto określa zmiany istotne i nie istotne. Co należy zrobić jeśli występują zmiany istotne
  4. Na jakich stanowiskach są zatrudniani w zakładach pracy osoby ds. BHP
  5. Co to są warunki gruntowe jak się dzieli i kto określa.
  6. Podstawowe metody montażu konstrukcji stalowej
  7. Co to są samodzielne funkcje techniczne, kto może pełnić samodzielną funkcje techniczna oraz od kiedy można ją pełnić.
  ostatniego nie pamiętam ale ogólnie przyjemna inżynierska rozmowa bardzo przyjemna komisja naprowadzają na to co chcą usłyszeć.

 25. Śląska Kolejowe PiW
  – wyroby regionalne co to, jak się oznacza
  – rozstawy torow i jak zmienia się poszerzenie toru kl 0,1,2,
  – modernizacja podtorza przy linii kolejowej modernizowanej- – rodzaje geowłóknin jakie stosujemy w bud. Kolejowym
  – wykonuje w stacji budowę odwodnienia i chce je odprowadzić do rzeki , jaka procedura foramalna
  – diagnostyka przejazdu kolejowo-drogowego
  – kto może pelnic funkcje samodzielne w budownictwie
  – czy można zrezygnować z wykonywania czynności w pracy i otrzymać za to wynagrodzenie
  – kiedy można przystapic do robot budowlanych na podstawie
  – ocena oddziaływania na środowisko co zawiera

  Inni mieli
  – co to katastrofa budowlana , zadania kierownika bud w czasie katastrofy
  – obmiar robót
  – środki ochrony indywidualnej
  – jak zabezpiecza się wagony przewożące materiały niebezpieczne
  – poletko doświadczalne
  – badania nosności podtorza
  – metryka toru bezstykowego ( jakie strefy sa w torze bezstykowym )
  – zasypka filtracyjna parametry
  -odwodnienie przyczolku

 26. Moje pytania na śląskiej KB do kierowania:
  1) wymień uczestników procesu budowlanego i czy jednostka organizacyjna może być jej uczestnikiem
  2) podział gruntów… nie pamiętam dokładnie pytania ale chodziło o proste złożone i skomplikowane
  3) różnica pomiędzy przewodem a kanałem spalinowym
  4) wykucie otworu w ściane gr 1.5 cegły szer. 2.5m. Ważne żeby pamiętać o stemplowaniu
  5)Wykonanie tynków cementowo wapiennych trójwarstwowych
  6) jak wygląda i co powinna zawierać instrukcja bhp ogólnodostępna dla pracowników
  7) kolejność wykonywania dachu budynku jednorodzinnego krytego blachodachówką
  ostatniego nie pamiętam ale ogólnie przyjemna inżynierska rozmowa bardzo przyjemna naprowadzają na to co chcą usłyszeć. Za pierwszym razem dużo sie uczyłem i umiałem ale dałem się wyprowadzić z równowagi, za drugim zdane. Książkowa wiedza wystarczy żeby zdać

 27. Łódzka Izba – uprawnienia sanitarne wykonawcze bez ograniczeń – jesień 2018

  1. Obowiązki kierownika budowy podczas katastrofy budowlanej
  2. Części składowe przyłącza gazowego
  3. Gdzie nie wolno stosować izolacji cieplnej
  4. Opisz sposób zasilania budynków opieki zdrowotnej
  5. Opisz badania sprawdzające poprawność wyregulowania przepływu w instalacji ogrzewczej – Praktyczne zastosowanie wiedzy technicznej i w sumie też praktyka
  6. Jakim medium, pod jakim ciśnieniem i w jakim czasie wykonuje się próbę SZCZELNOŚCI na instalacji gazowej – Praktyka
  7. Izolacja cieplna i przeciwwilgociowa w wentylacji i klimatyzacji – Praktyka
  8. Z jakich materiałów produkuje się kształtki i rury kanalizacyjne, opisz sposób ich łączenia – Praktyka

  Egzamin zdany, życzę powodzenia innym

 28. 29.11.2018 Lubelska Izba KB W BO zestaw nr 5
  1. Rodzaje uprawnień budowlanych (PB)
  2. Co znajduje się na pierwszej stronie dziennika budowy i kto dokonuje tych wpisów (Rozporządzenie o dzienniku budowy)
  3. Prawa członka okręgowych izb inżynierów (Ustawa o samorządach zawodowych)
  4. Powierzchnia kanałów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych (nie chodziło o wymiary lecz o wykończenie powierzchni kanałów) (WT, Norma kominowa)
  5. Hałas przekraczający normy w miejscu pracy. Obowiązki pracodawcy wobec pracowników (BHP)
  6. Łączenie betonu starego z nowym. Zasady wykonywania takich połączeń
  7. Stropodachy wentylowane. Konstrukcja, rysunki
  8. Parametry gruntów spoistych

 29. Witam, czy mógłby ktoś przybliżyć „świeżakowi” jak wygląda taki egzamin ustny (najlepiej śląska izba)?? Ludzie są zapraszani po kilka osób na salę i mają ok 30 min na przygotowanie się tak? Dzięki za wszelkie info

  • Teoretycznie jest 25 minut, ale w rzeczywistości jest różnie – jedni mają 40 minut, a drudzy 15… Wszystko zależy od osoby, która odpowiada przed Tobą. Jeśli komisja wyciąga z człowieka informacje to te 30 minut spokojnie (nawet więcej), ale jeśli już im się znudzi to szybko to leci i zapraszają następnego.

   Wydaje się sporo te 25 minut, ale niestety czas płynie nieubłaganie i chyba 2x szybciej niż powinien 🙂 Jeszcze cały czas słyszysz o co pytają poprzedniego kandydata, więc z jednej strony OK, ale jeśli chcesz zrobić swoje to musisz się od tego odciąć.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here