Wymagany czas praktyki zawodowej do uzyskania odpowiednich uprawnień budowlanych określony został w artykule 12 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994.

Uwaga! Nowe zestawienie wymaganego poziomu wykształcenia oraz odpowiadających mu czasów trwania praktyki zawodowej do uzyskania poszczególnych specjalności i rodzajów uprawnień budowlanych: SPRAWDŹ

Uprawnienia projektowe

Uzyskanie uprawnień projektowych bez ograniczeń wymaga:

 1. odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 2. odbycia rocznej praktyki na budowie

Uzyskanie uprawnień projektowych w ograniczonym zakresie wymaga:

 1. odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 2. odbycia rocznej praktyki na budowie

Uprawnienia wykonawcze

Uzyskanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wymaga:

 1. odbycia półtorarocznej praktyki na budowie – dla kandydatów, którzy ukończyli studia drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności
 2. odbycia trzyletniej praktyki na budowie – dla kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności

Uzyskanie uprawnień do kierowania robotami w ograniczonym zakresie wymaga:

 1. odbycia półtorarocznej praktyki na budowie – dla kandydatów, którzy ukończyli studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności lub studia pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności
 2. odbycia trzyletniej praktyki na budowie – dla kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności
 3. odbycia czteroletniej praktyki na budowie – dla osób z tytułem zawodowym technika lub mistrza lub posiadaczy dyplomu potwierdzającego odpowiednie kwalifikacje zawodowe

Uprawnienia projektowe i wykonawcze

Uzyskanie uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wymaga:

 1. odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 2. odbycia półtorarocznej praktyki na budowie

Uzyskanie uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie wymaga:

 1. odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
 2. odbycia półtorarocznej praktyki na budowie

 

Ważne!
Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju.

216 KOMENTARZE

 1. Studia inżynierskie: kierunek budownictwo, specjalizacja :budownictwo energooszczędne. Czy specjalizacja ma znaczenie do wyboru uprawnień budowlanych? Czy kontynuując naukę, zrobić magistra, można ubiegać się o nieograniczone uprawnienia wykonawcze?

  • Obecnie specjalizacja nie ma znaczenia gdyż ważny jest tylko kierunek studiów. Natomiast są prowadzone prace by się to zmieniło i liczył się także zakres studiów.

 2. Witam!
  Jestem studentem II roku Budownictwa Politechniki Śląskiej. Ukończyłem również Technikum z tytułem Technika Budownictwa. Zamierzam kontynuować swoją naukę tak, aby następnie uzyskać uprawnienia projektowe oraz wykonawcze bez ograniczeń. Wiadomo, muszę odbyć praktykę zawodową – przyjmijmy że ukończę studia z tytułem mgr inż., a więc rok w biurze, półtorej na budowie. Sporo się już naczytałem, że praktyki wliczające się do uzyskania uprawnień dopiero po 3. roku studiów. A czy w moim przypadku – Technika Budownictwa, który mógłby już teraz odbywać praktyki do uzyskania uprawnień wykonawczych z ogr. (4 lata praktyki) – sytuacja jest analogiczna czy inna? Nie występuje jakaś zależność, pozwalająca mi zbierać już te tygodnie praktyk (niejako tych 4 lat, na upr. wyk. z ogr.), a która daje mi możliwość ‚przerzucenia’ tego czasu praktyk, na praktyki już po studiach (czyli 1,5 roku na budowie). Gra jest ‚warta świeczki’ – zbierając już praktyki, po uzyskaniu tytułu magistra mógłbym OD RAZU (po odbyciu kursu) startować do egzaminu na uprawnienia wykonawcze lub zostawić sobie po studiach czas na zdobycie praktyk w biurze projektowym, mając już zaliczone 1,5 roku na budowie.
  Pozdrawiam i czekam na odpowiedź!

 3. Ja mam pytanie jak wygląda rozliczanie praktyki do uprawnień. Mam tytuł inżyniera kontynuuje naukę na studiach II-go stopnia a w trakcie chciałbym zdobywać już doświadczenie potrzebne do uprawnień. Tu moje pytanie czy praktyka w trakcie tych 1.5 roku zaliczana będzie do nieograniczonych czy tylko ograniczonych uprawnień, bo zależy mi na nieograniczonych uprawnieniach ?

 4. Witam, bardzo ważne dla mnie pytanie w temacie praktyki dla uprawnień bez ograniczeń:
  Studia inżynierskie I st. mam w zupełnie innej specjalności, po zapisaniu się na studia (inżynierię środowiska) II st. w 2011r., pobrałem książkę praktyk, studia skończyłem teraz w kwietniu 2017r.
  Izba zakwestionowała cały ten okres praktyki od 2011 do kwietnia 2017r., tłumacząc to tym, że praktykę powinienem w takiej sytuacji rozpocząć „po ukończeniu studiów II stopnia” … raptem kilka miesięcy temu…
  Czy mają rację? Z opinii kolegów wiem, i znam takie osoby, które kilka lat temu miały taką samą sytuację i nie było problemów.
  Z góry dzięki za pomoc i jakąś podpowiedz.
  Pozdrawiam
  Seba

  • To niestety zależy od konkretnej Izby, a czasem konkretnego człowieka dlatego rozwiązaniem może być zgłoszenie się do izby w innym województwie ( czasem się udaje ..).
   Taka sytuacja natomiast jest bardzo dziwna gdyż rejestracja i wydawanie książki praktyki odbywało się po okazaniu dowodu potwierdzenia ukończenia 3 roku ( indeks, zaświadczenie) a tam nazwa kierunku była wpisana… więc skoro jest niezgodność to książka nie powinna zostać wydana.

 5. Jeśli odbywałam praktykę projektową i w tym samym czasie praktykę budowlaną jako nadzór autorski projektu, to jak to będzie liczone jako praktyka na budowie. Jaki musi być okres praktyki na budowie jeśli sprawowało się tylko nadzór na budowie a nie faktycznie było się tam zatrudnionym. Czy biuro projektowe musi wypisać delegacje na budowę?

 6. Na uprawnienia projektowe muszę odbyć praktykę na budowie i w biurze. Czy wystarczające jest jeśli kierownik odpowiedzialny za część praktyki na budowie ma uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń, a projektowe ograniczone?

 7. Rozumiem, że odbywając praktykę zawodową na budowie, należy posiadać dowolną umowę z pracodowacą. Czy odbywając ten rodzaj praktyki konieczny jest zapis w umowie o byciu np.inżynierem budowy czy wystarcza oświadczenie opiekuna pratyk?

  • Może być dowolny rodzaj umowy cywilno-prawnej.
   W umowie raczej musi pojawić się stanowisko/zakres obowiązków i lepiej by było ono związane z zakresem praktyki.

   • Czy jeżeli na umowie o pracę mam stanowisko „konstruktor” (praca w dziale projektowym na pełen etat) i jestem oddelegowany na budowę w celu odbycia praktyki do uprawnień projektowych oraz wykonawczych ( delegacja slużbowa zagraniczna do tej samej firmy, ale do działu wykonawczego), to czy moga z tym być problemy? Tzn. czy izba (dolnoślaska) może prosić o jakieś dodatkowe oświadczenia itp.?

    • Tak, to może być niejednoznaczne dla komisji KK więc lepiej dobrze wszystko udokumentować oraz przygotować się na dodatkowe wyjaśnienia.

 8. Odbywam praktykę w zakresie uprawnień teletechnicznych. Jak się okazało prowadzący moja praktykę wykonawczą ma uprawnienia rozumiane w świetle zapisów jako ograniczone. Prowadzący prace projektowe ma uprawnienia bez ograniczeń. Czy dobrze rozumiem że taka sytuacja pozwala mi na staranie się o uprawnienia ograniczone, czy jednak mogę starać się o uprawnienia bez ograniczeń? Uprawnienia mieszane?
  Czy w takiej sytuacji w przyszłości mogę starać się o uprawnienia bez ograniczeń odbywając jedynie praktykę na budowie przy prowadzącym z odpowiednimi uprawnieniami pomijając praktykę w projektowaniu?
  Jak interpretować zapisy uprawnień ograniczonych teletechnicznych w odróżnieniu od bez ograniczeń?

 9. Czy udział przy pracach związanych z wykonywaniem zbiorników retencyjnych wodnych na drodze ekspresowej może być zaliczony do doświadczenia na uprawnienia konstrukcyjne ????? Bardzo proszę o pomoc……

  • Generalnie jeśli przy takich pracach jest wymagany kierownik z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi i będzie on kierownikiem praktyki to jest duża szansa, że tak.

 10. Czy to prawda że podczas części pisemnej egzaminu można korzystać z materiałów – ważne by umieć znaleźć odpowiedź a nie wyklepać wszystko na pamięć? Jeśli tak to czy tylko w wersji papierowej czy można w cyfrowej (tablet)?

 11. Witam. Mam tytuł mgr inż. W 2002 roku tj. po ukończeniu studiów założyłem książkę praktyki zawodowej podstemplowaną przez Makowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. Pierwszy wpis 15.03.2007r. Budowa trwała 19 miesięcy i 2 dni umowa zlecenie. Kolejna budowa 2 miesiące i 7 dni umowa o pracę. Następna budowa 1 miesiąc i 4 dni umowa o pracę. Kolejna budowa 25 dni umowa o pracę. Następnie 3 miesiące i 21 dni umowa zlecenie. Ostatnia budowa 7 miesięcy i 23 dni umowa zlecenie. W sumie 34 miesiące praktyki głównie na umowę zlecenie. Po tym czasie przestałem prowadzić zeszyt, pracowałem w innym zawodzie. Od roku znów pracuję na budowie.
  Czy praktyki zapisane w zeszycie, podpisane przez inżynierów z uprawnieniami, uprawniają mnie do przystąpienia do egzaminu organizowanego przez MIIB w listopadzie 2017r.

  Pytam bo nie wiem:
  1. Ile po zmianie prawa powinienem mieć uzbieranych praktyk?
  2. i czy to musi być przynajmniej w połowie praktyka w oparciu o umowę o pracę? Tak wynika z tabeli na stronie http://www.maz.piib.org.pl/index.php/dokumentacja

 12. Czy osoby postronne mogą na wniosek do izby mieć wgląd do potwierdzenia odbycia praktyk? Czy osoby trzecie mogą kwestionować okres odbywanej praktyki poprzez złożenie np. donosu do izby? I czy istnieją regulacje wskazujące tryb postępowania w takich przypadkach?

  • Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w oparciu o przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Zgodnie z nim jako „dowód w sprawie” można dopuścić wszystko co z nią związane.

   Oczywiście osoby postronne nie mogą w Pani sprawie działać bezpośrednio , natomiast zawsze jest ryzyko, że Izba po takim donosie dokona weryfikacji informacji w nim zawartych lub zarząda dodatkowych wyjaśnień od Pani.

  • To zależy od konkretnej izby, najlepiej jest to sprawdzić w wymaganiach podanych na ich stronie. Przykładowo łódzka PIIB wymaga:

    kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie lub charakter umów, na podstawie których odbywana była praktyka zawodowa
 13. witam,
  posiadam praktykę projektową w okresie 14.07.2014 do 10.10.2017 czy taki zapas jest wystarczający aby pomyślnie przejść werfikację? pozdrawiam

  • Kilka miesięcy zapasu co do zasady jest wystarczające. Jednak oczywiście wszystko zależy tak naprawdę od zakresu praktyki oraz zgodności z uprawnieniami o jakie się kandydat ubiega. Ostateczna decyzja zależy do komisji.

 14. Witam,
  Czy jeżeli w umowie będę miał wpisane stanowisko „monter konstrukcji stalowych”, to czy izba weźmie to pod uwagę czy raczej nie, nawet jeśli odbędę praktyki

  • Biorąc pod uwagę biurokratyczne podejście niektórych komisji będzie niezwykle trudno zaliczyć praktykę zawodową z takim stanowiskiem.

 15. Witam, jestem w trakcie praktyki na uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej. Część praktyki na budowie odbywała się podczas remontu instalacji w domku jednorodzinnym. Zakres był dość szeroki (woda, kanalizacja, wentylacja, ogrzewanie, kotłownia) jednak nie było pozwolenia na budowę, zgłoszenia ani dziennika budowy (nie było wymagane). Na obiekcie jednak był kierownik robót sanitarnych z odpowiednimi uprawnieniami. Czy mogę zaliczyć bez problemu praktykę na takim obiekcie?

 16. Witam
  Czy do praktyki projektowej wliczają się projekty wykonane w oparciu o art.29a Prawa Budowlanego (dokumentacja uproszczona) nie wymagające pozwolenia na budowę?

 17. O jakie uprawnienia mogę się ubiegać, jeżeli mój „patron” posiada następujące:
  a. „do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konst. elem. budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków oraz innych budowli z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów i budowli hydrotech. i wodnomelior.
  b. sporządzania w budownictwie os. fizycznych projektów w zakresie rozwiązań konstr-budowlanych wszelkich budynków i budowli,
  c. sporządzania w budownictwie os fiz. projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych:
  – bud. inwentarskich i gosp, adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania pplanów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków
  -budowli nie będących budynkami.

  • Jeśli w uprawnieniach jest zapis ” w budownictwie osób fizycznych” to raczej są małe szanse by PIIB zatwierdził taką osobę na kierownika praktyki.

 18. Witam,
  Studia 5-letnie mgr budowlane ukończyłem 9 lat temu, do tego roku pracowałem za granicą na różnych stanowiskach (w głównej mierze budownictwo ale także czasowo poza branżą), zrobienie uprawnień w PL nie było dla mnie ważne. Teraz jestem w Polsce i chcę poszukać ciekawej pracy z możliwością zrobienia formalnej praktyki pod patronatem właściwego kierownika budowy.

  Jak patrzą Izby na taką osobę wiele lat po studiach? Nie ma przeszkód? Kontakt z zawodem mam, wiedzę na pewno też, kwestia też dobrego przygotowania się do egzaminów na UB.

  Dzięki za odpowiedź

  • Nie ma znaczenie kiedy zdobyło się wykształcenie, ważne by ukończony kierunek był odpowiedni do rodzaju i zakresu uprawnień o jakie się ubiegamy. Dużo osób bez uprawnień ma większą wiedzę i doświadczenie niż osoby, które zdobywają je np. zaraz po studiach, więc raczej nie ma się czym martwić na zapas.

 19. Witam,
  ukończyłam studia Igo stopnia na kierunku budownictwo specjalność: technologia i organizacja w budownictwie. Obecnie jestem na mgr z budownictwa specjalność konstrukcje budowlane. Pracuję juz rok w biurze projektowym. Chciałabym zrobić jednocześnie uprawnienia konstrukcyjno budowlane wykonawcze i projektowe bez ograniczeń. Jak należy liczyć czas praktyki w takim przypadku ?

   • A co w sytuacji kiedy nie odebrałam książki praktyk do specjalności architektonicznej? Obecnie posiadam uprawnienia konstrukcyjno budowlane do projektowania bez ograniczeń. Czy Izba architektów może nie uznać tej praktyki skoro była odbywana w 2009roku bez posiadanej książki w spec. architektonicznej. Skoro posiadam uprawnienia to znaczy że praktykę odbyłam tylko że była w innej książce ale dotyczyła tego samego zakresu kierownik nadzorujący praktykę posiada uprawnienia konstrukcyjno budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń – pełniłam funkcję inżyniera budowy.
    Obecnie pracuję w biurze architektonicznym i chciałabym wykorzystać zdobyte doświadczenie.

    • Specjalność do projektowania architektoniczna oraz konstrukcyjno budowlane to dwie różne specjalności oraz związane z tym różne zakresy praktyk projektowych. Dodatkowo od 2014 roku uprawnienia KB są zdawane w PIIB a architektoniczne w IARP , a to dwie różne izby.

   • A rok który przepracowałam w biurze po ukończeniu Igo stopnia już normalnie mi się liczy do wymaganej praktyki czy dopiero po ukończeniu mgr powinnam odliczyć 1 rok praktyki projektowej i 1,5 roku na budowie ?

    • Bez zarejestrowanej książki praktyki do września 2014 roku praktyka prawdopodobnie nie zostanie zaliczona. Po tej dacie nie było już konieczności rejestracji praktyki.

 20. Witam.
  Jestem w trakcie kwalifikowania na egzamin na upr. projektowe i wykonawcze. Praktyki wykonawczej na okres składania dokumentów miałem na równo… Czy jeśli moja praktyka na upr projektowe i wykonawcze nie będzie wystarczające to czy mogę podejść do egzaminu na same upr. projektowe? W jaki sposób i kiedy i kogo poinformować, że mimo nie zakwalifokowania na upr wykonawcze chciałbym podejść do egzaminu na upr projektowe?
  Drugie pytanie czy mogę donieść praktykę, którą odbyłem po okresie składania wszystkich dokumentów. Wiem, że w niektórych izbach to przechodziło

  Dzięki, pozdrawiam.

  • Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest w oparciu o przepisy KPA. Jeżeli komplet dokumentów został złożony, to należy czekać na rozpatrzenie wniosku.
   Gdy będzie coś z nimi nie tak , wtedy otrzyma Pan pismo listem poleconym z komisji z prośbą o wyjaśnienie/uzupełnienie ( wtedy będzie szansa na ustalenie możliwości zmian).

   Jeśli natomiast wszystko z dokumentami będzie OK, to najpóźniej na miesiąc przez egzaminem komisja wysyła list informujący o pozytywnej kwalifikacji.

 21. Witam.

  Pytanie związane z jednym punktem koniecznym do uzyskania uprawnień budowlanych. Otóż podczas składania dokumentów ubiegając się o uprawnienia należy dołączyć dokument potwierdzający zatrudnienie podczas odbywania praktyk. Jestem studentem IV roku, studia stacjonarne (dzienne) i właśnie uzyskałem tytuł inżyniera Elektrotechniki. Od marca zaczynam studia magisterskie, II stopnia- również dzienne. W tym czasie chciałbym wykonywać praktykę przy projektach i na budowie. Moje pytanie to czy w ramach wymaganych praktyk przy projektach i na budowie mogę zawrzeć umowę o staż bezpłatny z pracodawcą, u którego będę odbywał praktykę? Czy taka umowa daje mi odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne w razie jakiegoś wypadku na budowie w czasie praktyk i czy będę mógł przebywać i pełnić samodzielne funkcje techniczne na budowie „legalnie” w razie jakiejś kontroli inspekcji pracy? Czy pracodawca musi odprowadzać jakieś składki (np. do ZUSu) z tytułu mojej umowy z nim o bezpłatny staż?

  Dziękuję i pozdrawiam

  • Piib akceptuje każdy rodzaj umowy cywilno-prawnej. Natomiast z punktu widzenia prawa pracy itp. bezpłatne staże są ryzykowne i kłopotliwe dla pracodawcy. Trzeba już o to pytań w konkretnej firmie.

 22. Witam,
  Proszę o informację czy jeśli pracuję w jednej firmie na etat jako kosztorysant budowlany, zaś w drugiej odbywam praktyki po 3 godziny dziennie jako inżynier budowy (w celu uzyskania praktyki zawodowej do uprawnień projektowych), moja praktyka na budowie będzie pozytywnie rozpatrzona przez Komisję Kwalifikacyjną i czy wystarczy mi rok takich praktyk? Będę wdzięczna za odpowiedź.

  • To niestety zależy już od konkretnej komisji i jej podejścia, gdyż generalnie sposób rozliczania okresu praktyki nie jest oficjalnie uregulowany.
   Na początku zeszłego roku otrzymaliśmy informację od użytkowników o nowym praktycznym podejściu niektórych izb do rozliczania praktyki: https://uprawnieniabudowlane.pl/rozliczanie-czasu-pracy-przy-odbywaniu-praktyki-zawodowej/
   w formie którego taka Pani praktyka mogłaby zostać zaliczona.
   Natomiast na początku tego roku pojawiły się nowe projekty m.in. rozporządzenia w/s samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz ustawy o zawodach architekta i inżyniera budownictwa przygotowane przez PIIB w których jasno wspomina się już o 8 godzinach praktyki w ciągu dnia ( lub mniej ale wtedy okres ulega proporcjonalnemu wydłużeniu).
   Polecamy zatem udać się do konkretnej Izby tam gdzie zamierza Pani zdawać uprawnienia.

 23. Witam

  Ukończyłem studia pierwszego stopnia. Staram się o praktykę zawodową w celu uzyskania uprawnień bez ograniczeń, specjalność konstrukcyjno-budowlana.
  Pytanie: Czy praktyka 3-letnia na budowie musi być nie przerwana, czy taką samą praktykę 3-letnia mogę zrobić np. w 5 lat w różnych firmach, w różnym odstępie czasowym. I czy wystarczy prowadzenie książki praktyki zawodowej czy też zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej?

  Pozdrawiam

 24. Witam

  Ukończyłem studia mgr inżynieria środowiska, mam już 1,5 roku praktyki na budowie i 1 rok w biurze projektowym, branża sanitarna – staram się o uprawnienia bez ograniczeń : Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

  Pytanie czy w takim przypadku mogę się strać równocześnie (bez dodatkowych praktyk)o nadanie uprawnień: Specjalność konstrukcyjno-budowlana w ograniczonym zakresie?

  Pozdrawiam

  • Niestety nie może Pan gdyż inna specjalność uprawnień wymaga oddzielnej praktyki o innym zakresie oraz potwierdzanej przez osobę i innymi uprawnieniami.

 25. Witam,
  Od kwietnia 2015r. pracuję w firmie budowlanej u generalnego wykonawcy. Posiadam tytuł inżyniera. W majowej sesji egzaminacyjnej planuję przystąpić do egzaminu na uprawnienia wykonawcze ogólnobudowlane-konstrukcyjne w ograniczonym zakresie ( na razie brak tyt mgr.) W między czasie na budowie było 2 kierowników oboje z uprawnieniami bez ograniczeń. Czy wystarczy mi jeden załącznik zbiorczego odbycia praktyki + dwa oświadczenia kierowników? Dodatkowo koło lipca uzyskam tytuł mgr. Planuje w listopadowej sesji po raz kolejny przystąpić do egzaminu na uprawnienia tym razem bez ograniczeń. Czy mogę się w kolejnej sesji egzaminacyjnej podpierać tymi samymi dokumentami czy będę musiał po raz kolejny wszystko uzupełniać ?
  Pozdrawiam.

  • Przede wszystkim proszę zauważyć, iż zestawienie praktyki jest załącznikiem do oświadczenia kierownika praktyki które on podpisuje. Tak więc po jednym zestawieniu do każdego oświadczenia.

   w przypadku rozszerzenia uprawnień nie ma potrzeby powtarzać praktyki ( jeśli oczywiście pierwotna praktyka była nadzorowana przez osobę z pełnymi uprawnieniami) tak więc dokumenty dot praktyki nie będą wymagane. Składa się tylko kopie posiadanych uprawnień.

   Natomiast cały proces kwalifikacyjny ( oraz oczywiście opłaty 🙂 ) trzeba będzie przejść ponownie.

 26. Mam pytanie czy budowa parkingu/miejsc postojowych oraz zjazdu publicznego, które nie znajdują się w pasie drogowym, ale był ogłoszony przetarg i wymagano kierownika z uprawnieniami drogowymi, czy taka praktyka może być wliczona do praktyki na uprawnienia drogowe?

  • Z Pańskiego opisu wynika, iż wykonywane roboty związane są z pracami wykonywanymi w ramach specjalności drogowej więc istnieje duża szansa, że zostaną zaliczone. To czy jest przetarg czy nie , nie ma znaczenia w kontekście praktyki.
   Ostateczna decyzja o kwalifikacji praktyki należy jednak do właściwej okręgowej komisji kwalifikacyjnej.

   • Tak, rozumiem, tylko, że uprawnienia dotyczą budowy dróg publicznych, natomiast na coś co nie jest w pasie drogowym, nie ma obowiązku posiadania uprawnień drogowych aby dane roboty wykonywać, choć specyfika tych robót jest właśnie związana z branżą drogową. Równie dobrze taką inwestycję mógł wykonywać ktoś z uprawnieniami konstrukcyjnymi.

    • Ważne jaki jest stan faktyczny, nie można więc odbywać praktyki do uprawnień drogowych pod kierownictwem osoby z uprawnieniami konstrukcyjnymi.

 27. Witam,

  Ubiegam się o uprawnienia w specjalności mostowej. Na początku pracowałem jako inżynier budowy przy wznoszeniu wielopoziomowych budynków, a następnie zmieniłem pracę na firmę zajmującą się mostami. Moje pytanie brzmi czy do uprawnień mostowych mogę wliczyć zarówno jeden jak i drugi okres, czy tylko czas spędzony wyłącznie z obiektami mostowymi?

  • Praktyka powinna być zgodna z zakresem specjalności o jaką się kandydat ubiega. Tak więc praktyka przy budynkach .. nie ma z mostami wiele wspólnego.

   • A tak z ciekawości… Patrząc odwrotnie, tzn. gdybym starał się o uprawnienia konstrukcyjno-budowlane to czy praktyka zdobyta na mostach może się wliczać? Czy raczej to jest ściśle powiązane i konstrukcyjno-budowlane wyłącznie podczas pracy przy obiektach kubaturowych?
    Dziękuję za odpowiedź.

    • W odwrotnym kierunku jest to bardziej prawdopodobne, o ile nie praca „przy mostach” nie stanowiła by całości takiej praktyki. Natomiast oczywiście decyduje konkretna komisja, która jak wiadomo podejmuje decyzje indywidualne dla każdego kandydata i nie ma na to ogólnej wytycznej.

 28. Mam pytanie dotyczące uprawnień konstrukcyjno budowlanych (w zakresie projektowania) czy w przypadku gdy pracuje się w firmie hydrotechnicznej (przy różnorodnych obiektach ale w 85% związanych z hydrotechniką) można ubiegać się o uprawnienia konstrukcyjno budowlane? (zarówno projektant jak i kierownik budowy posiadają uprawnienia konstrukcyjno budowlane).
  Pozdrawiam

  • Jest na to duża szansa gdyż wcześniej uprawnienia hydrotechniczne wchodziły ” w skład ” uprawnień konstrukcyjno budowlanych. Ostatecznie decyzję o kwalifikacji podejmuje właściwa komisja kwalifikacyjna PIIB.

 29. Mam taką sytuację: Jestem w trakcie odbywania praktyk, i chciałbym przystąpić do egzaminu w sesji wiosennej. Problem w tym, że brakuje mi jeszcze 3 miesięcy. Termin składania wniosków o przystąpienie do egzaminu upływa 24 lutego. Czyli na ostatni dzień składania wniosków nie będę miał odpowiednio długiej praktyki. Ale egzamin jest w maju, więc na dzień egzaminu będę miał odpowiednio długą praktykę.
  Czy ktoś wie, która data jest decydująca?

  • Data złożenia dokumentów, gdyż praktyka jest potwierdzana przez kierownika w konkretnym terminie ( nie może potwierdzić zaocznie do przodu ). Ewentualnie można spróbować złożyć do 24 lutego i liczyć na to, że izba wezwie do uzupełnienia dokumentów ( tj. brakującego okresu praktyki ). Polecam jednak to dobrze skalkulować oraz dowiedzieć się wstępnie w Izbie czy taki „numer” przejdzie gdyż ryzyko to 800 zł

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here