Bez kategorii

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane

Data ujednolicenia: 2007-06-30Art. 1. Ustawę stosuje się do umów, których przedmiotem jest wykonywanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.Art. 2. 1. Gwarancji zapłaty za roboty budowlane,...

Wykształcenie wymagane do uprawnień budowlanych

Do uzyskania uprawnień budowlanych wymagane jest posiadanie wykształcenia odpowiedniego lub pokrewnego dla danej specjalności. Kwalifikowanie wykształcenia odbywa się przez stwierdzenie zgodności ukończonego kierunku...

Specjalności budowlane

Okręgowe izby inżynierów budownictwa zgodnie wydają decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalnościach określonych w Rozporządzeniu MTiB w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.. ...

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Samodzielną funkcja techniczna w budownictwie to działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a...

Polecamy

Najczęściej czytane

Najnowsze informacje

Często komentowane