Akty prawne i regulaminy

[tlt_header important=”2″]Zbiór aktualnych ustaw, rozporządzeń oraz regulaminów związanych z uprawnieniami budowlanymi.[/tlt_header]

Aktualny tekst Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

[tlt_button label=”POBIERZ AKT PRAWNY” href=”https://uprawnieniabudowlane.pl/wp-content/uploads/2016/02/rozporządzenie-samodzielne-funkcje-techniczne.pdf” icon=”document”]

[tlt_divider line_height=”2″]

Aktualny tekst Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

[tlt_button label=”POBIERZ AKT PRAWNY” href=”https://uprawnieniabudowlane.pl/wp-content/uploads/2016/02/ustawa-prawo-budowlane.pdf” icon=”document”]

[tlt_divider line_height=”2″ ]

Aktualny tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

[tlt_button label=”POBIERZ AKT PRAWNY” href=”https://uprawnieniabudowlane.pl/wp-content/uploads/2016/02/warunki-techniczne.pdf” icon=”document”]

[tlt_divider line_height=”2″ ]

Aktualny tekst ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

[tlt_button label=”POBIERZ AKT PRAWNY” href=”https://uprawnieniabudowlane.pl/wp-content/uploads/2016/02/kodeks-postępowania-administracyjnego.pdf” icon=”document”]

[tlt_divider line_height=”2″ ]

Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane.

[tlt_button label=”POBIERZ REGULAMIN” href=”https://uprawnieniabudowlane.pl/wp-content/uploads/2016/02/program-egzaminów-na-uprawnienia.pdf” icon=”document”]

[tlt_divider line_height=”2″ ]

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych.

[tlt_button label=”POBIERZ REGULAMIN” href=”https://uprawnieniabudowlane.pl/wp-content/uploads/2016/02/regulamin-postępowania-kwalifikacyjnego.pdf” icon=”document”]

[tlt_divider line_height=”2″ ]

 

[tlt_header important=”3″]Polecamy również[/tlt_header]
[tlt_features type=”2″ category=”komplet” layout=”100″]